Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

12.03.2019 Thánh Phan-xi-cô Xavier, Lễ Kính 1 Cr 9:16-23; Mc 16:15-20

LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20

15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.

18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe.”

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY3/12 Thánh Phan-xi-cô Xavier, Lễ Kính1 Cr 9:16-23; Mc 16:15-20

Posted by Minh Bui on Tuesday, December 3, 2019

CẦU NGUYỆN:

Nhờ lời cầu bầu của thánh Phan-xi-cô. Xin cho chúng con, được ơn nhận ra sự đồng hành rất âm thầm và kín đáo, nhưng cũng rất sống động và hữu hiệu của Đức Ki-tô phục sinh trong sứ vụ, trong ơn gọi đi theo Người trong đời sống gia đình hay trong đời sống dâng hiến, ngang qua ơn huệ Lời Chúa và Thánh Thể và ngang qua mọi biến cố được hiểu và sống dưới ánh sáng của Mầu Nhiệm Vượt Qua.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con đức tin đơn sơ và lòng trong sạch như trẻ thơ để chiêm ngắm nhan Chúa với lòng hân hoan và tin tưởng trong tình yêu đầy thương xót của Chúa. Xin cất khỏi mọi nghi ngờ, sợ hãi, và tư tưởng kiêu căng, ngăn cản con không đón nhận lời Chúa với sự vâng phục phó thác và khiêm nhu.

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh