Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

12.07.2019 Thứ Bảy Mùa Vọng I: Is30:19-21,23-26; Mt 9:35-10:1,6-8

LỜI CHÚA: Mt 9, 35 – 10, 1.6-8 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

* * *

1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThứ Bảy Mùa Vọng I: Is30:19-21,23-26; Mt 9:35-10:1,6-8 – Lễ Thánh Am-brô-si-ô, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh

Posted by Minh Bui on Thursday, December 5, 2019

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm nhận được tình Chúa quá yêu thương chúng con, lo lắng chăm sóc cho chúng con về mọi phương diện. Ðiều Chúa ước mong là tình yêu thương phải được lan tràn trong thế giới này. Chính vì thế Chúa đã sống hết tình, hết mình với con người và truyền dạy các môn đệ cũng phải đi theo tinh thần xả kỷ như Chúa: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”.

Xin cho chúng con cũng biết sống hết tình với anh chị em chúng con, những người chúng con có dịp gặp gỡ. Ðể nhờ đó nước tình yêu của Chúa luôn được xây dựng và trải rộng khắp nơi. Amen.

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh