Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

12.10.2019 Thứ Ba Mùa Vọng II: Is 40:1-11; Mt 18:12-14

LỜI CHÚA: Mt 18,12-14 Thiên Chúa sẽ ôm chúng ta vào lòng

12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?

13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.

14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThứ Ba Mùa Vọng II: Is 40:1-11; Mt 18:12-14

Posted by Minh Bui on Sunday, December 8, 2019

CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha, qua bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu giới thiệu cho chúng con biết lòng yêu thương vô bờ của Cha đối với mỗi người tội lỗi chúng con. Chúa rất yêu chúng con ngay cả khi chúng con cố tình tìm cách trốn tránh khước từ tình yêu bao la ấy. Vâng, dù người cha có thể quên con, nhưng Cha, Cha không thể quên con. Xin tha thứ sự ngỗ nghịch của chúng con. Xin giúp chúng con mỗi ngày nhận rõ nét hơn lòng yêu thương bao dung của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, không có gì thoát khỏi cái nhìn và sự quan tâm tỉ mỉ của Chúa. Chớ gì con luôn luôn bước đi trong ánh sáng chân lý Chúa và không bao giờ lạc khỏi sự hiện diện yêu thương của Chúa.

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh