Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

12.18.2019 Thứ Tư Mùa Vọng III: Gr 24:5-8; Mt 1:18-24

LỜI CHÚA: Mt 1:18-24 Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.

19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.

20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”

22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:

23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThứ Tư Mùa Vọng III: Gr 24:5-8; Mt 1:18-24

Posted by Minh Bui on Tuesday, December 17, 2019

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa là Cha Toàn Năng !
Chúa an bày mọi sự thật khôn ngoan và Chúa dẫn chúng con đi trên những nẻo đường chúng con không bao giờ nghĩ tới. Xin giúp chúng con biết mau mắn thưa lời xin vâng như Thánh Giuse trong mọi biến cố. Để cuộc đời chúng con được chan chứa niềm vui ơn cứu độ

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để cứu chúng con khỏi tội lỗi và quyền lực của sự chết. Chớ gì con luôn luôn vui mừng về ơn cứu rỗi của Chúa và trông cậy vào kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời con. Amen.

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh