TẠI SAO MỪNG LỄ GIÁNG SINH NGÀY 25 THÁNG 12 ?

Các học giả không đồng ý với giả thuyết cho rằng ngày tháng được chọn là cách thay cho ngày lễ hội ngoại giáo của Rôma, như lời bài hát cổ giáng sinh: “Ngày hai mươi lăm tháng Mười Hai, tình tính tang…” Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian mua sắm trước Lễ Giáng Sinh […]