Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

03.04 Thứ Tư I MC: Gn 3, 1-10; Lc 11, 29-32

Bài Ðọc I: Gn 3, 1-10 “Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”.

Trích sách Tiên tri Giona.
Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: “Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?” Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.

Ðó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.

✠ PHÚC ÂM: Lc 11, 29-32 “Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Ðó là lời Chúa.
Lạy chúa Ki Tô Ngợi khen Chúa..

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY Thứ Tư I MC: Gn 3:1-10; Lc 11:29-33

Posted by Minh Bui on Tuesday, March 3, 2020

Cầu Nguyện:

Tin Mừng hôm nay, qua hình ảnh ông Giôna, nhắc nhở chúng ta về lòng sám hối của mỗi người. Sám hối, có thể nói đó là trọng tâm cho những ai muốn đón nhận ơn tha thứ và hạnh phúc nước trời mà Chúa hứa ban.

Khi nhìn nhận tất cả những biến cố xảy ra trong thế giới này, những hiểm họa, dịch bệnh, những đe dọa đến sự sống, v.v. đều là dấu chỉ nhắc nhở chúng ta về chính lời Chúa Giêsu đã nói khi bắt đầu sứ vụ rao giảng của Người: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến”.

Lạy Chúa, có những bàn tay con người đã gây ra chết chóc, hiểm họa, khổ đau. Còn Chúa, Chúa vẫn luôn yêu thương và trao ban cho mỗi người chúng con hạnh phúc, an lành vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào ơn cứu độ, tình yêu và lòng thương xót của Chúa để chúng con biết sám hối mỗi ngày và nhất là trong Mùa Chay thánh này. Amen.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh