Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.29 Thứ Hai Tuần XII MTN – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ * 12:1-11; 2Tm 4:6-8,16b,17-18; Mt 16:14-19

BÀI ĐỌC I: Cv 12, 1-11 “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do-thái, nên lại cho bắt cả Phêrô. Bấy giờ là ngày lễ Bánh Không Men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho bốn đội binh, mỗi đội bốn người canh giữ, có ý đợi sau lễ Vượt Qua, sẽ điệu người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng Hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Đến khi vua Hêrôđê sắp điệu người ra, thì đêm ấy, Phêrô phải mang xiềng xích, nằm ngủ giữa hai tên lính, và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng có thiên thần Chúa đứng kề bên, một luồng ánh sáng chiếu giãi vào ngục; thiên thần đập vào cạnh sườn Phêrô, đánh thức người dậy mà rằng: “Hãy chỗi dậy mau”. Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: “Hãy thắt lưng và mang giày vào”. Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo rằng: “Hãy khoác áo vào mà theo ta”.

Người liền đi ra theo thiên thần, mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng, người tưởng như trong giấc mộng. Qua khỏi chặng thứ nhất và chặng thứ hai, thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra. Thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàn hồn và nói rằng: “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Hêrôđê và khỏi mọi âm mưu của dân Do-thái”.    

Đó là lời Chúa. ✠ ✠ ✠ ✠

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 4, 6-8. 17-18 “Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha, việc giảng đạo nên trọn, và tất cả Dân Ngoại được nghe giảng dạy: và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho Người được vinh quang muôn đời. Amen.

Đó là lời Chúa.

✠ PHÚC ÂM: Mt 16, 13-19 “Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.    

Đó là lời Chúa.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThánh Phê-rô và Phao-lô 29/6: Cv 12:1-11; 2Tm 4:6-8,16b,17-18; Mt 16:14-19

Posted by Minh Bui on Sunday, June 28, 2020

Cầu Nguyện:

“Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ các Ngài, Hội Thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, xin cho Hội Thánh cũng luôn trung thành tuân giữ lời các Ngài giảng dạy”.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh

Suy Niệm: Mt 16:14-19 * THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ

Bài viết của Cha * Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh (29.06.2018)

✠ ✠ ✠ ✠ ✠

Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô. Chúng ta hãy tìm hiểu và học hỏi nơi tấm gương của hai vị Tông Đồ này đã được Chúa Giê-su chọn một cách đặc biệt. Phê-rô là người đầu Giáo Hội; Phao-lô là tông đồ của dân ngoại.

Phê-rô là một người chài cá tại biển hồ Ga-li-lê, ít học, đã lập gia đình và sống tại Ca-pơ-na-um Trong khi đó, Phao-lô là một người sinh ra trong gia đình có tiếng, được ăn học, độc thân và sống tại Giê-ru-sa-lem

Phê-rô được Chúa Giêsu gọi theo Chúa ngay tại bờ biển Ga-li-lê; trong khi đó Phao-lô thì được Chúa gọi trong khi đang trên đường đi Đa-mát để bắt những tín đồ theo Đức Giê-su Ki-tô.

Phê-rô đã gặp và sống với Chúa Giê-su ba năm khi Chúa còn sống, nhưng trong Kính Thánh không nói Phao-lô đã gặp Đức Giê-su khi Ngài còn sống. Chắc có thể, Phao-lô đã thấy và nghe về Đức Giê-su trong ba năm Chúa đi rao giảng. Phao-lô ở tại Giê-ru-sa-lem. Hằng năm vào Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su đều về Giê-ru-sa-lem để mừng lễ.

Phê-rô khi được gọi, Phê-rô đã bỏ lại tất cả để bước theo Đức Giê-su; Phao-lô cũng vậy, Phao-lô đã bỏ tất cả để ra đi rao giảng Tin Mừng.

Dù cả hai đầy nhiệt thành bước theo Đức Giê-su, nhưng cả hai đều yếu đuối và vấp ngã. Phê-rô đã chối Thầy Giê-su ba lần; còn Phao-lô đã đi bắt Đức Giê-su: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” (Acts 9:4) nhưng cả hai Phao-lô và Phê-rô đều ăn năn sám hối.

Cả hai Phê-rô và Phao-lô đều yêu mến Đức Giê-su trọn cả trái tim. Khi Chúa Giê-su hỏi Phê-rô: “Này anh Simon, anh có mến Thầy không?” Phê-rô trả lời: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21:16). Khi nói về tình yêu của Đức Giê-su, Phao-lô đã nói Đức Giê-su, “Con Thiên Chúa, Ðấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 2, 20)

Vì Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô, Phê-rô và Phao-lô đã chịu bao nhiều đau khổ, bị đánh đòn, bị ném đá, bị xiềng xích tù đầy, bị sỉ nhục và bị giết chết. Cả hai đều chết tại Roma. Phê-rô bị đóng đinh trên thập giá và chết treo lộn ngược đầu xuống dưới đất; còn Phao-lô thì bị chém đầu.

Chúa Giê-su nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13). Phê-rô và Phao-lô đã nằm xuống trong lòng Giáo Hội vì yêu mến Đức Giê-su Ki-tô. Chính dòng máu anh hùng tử đạo của hai ngài đã trở thành hạt giống nảy sinh các Ki-tô Hữu và là

nền móng vững bền của Giáo Hội hôm nay.

✠ ✠ ✠ ✠ ✠

Lời Nguyện,

Lạy Chúa, thánh Phê-rô và Phao-lô đã gặp được Chúa, và hai ngài đã bỏ lại tất cả mọi sự để ra đi rao giảng Tin Mừng. Xin Chúa cho con biết bỏ lại tất cả để hăng say ra đi loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, vì Tin Mừng thánh Phê-rô và Phao-lô đã chịu bao nhiêu đau khổ và cuối cùng dám hiến mạng sống mình như là hạt giống gieo vào lòng đất mẹ Giáo Hội. Xin Chúa cho con cũng biết tử đạo mỗi ngày vì yêu Chúa và tha nhân. Amen

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh