Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

16/07 Lễ Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh (Camêlô) * HOA HỒNG NÚI CÁT-MINH

Đức Trinh Nữ Maria được tôn kính dưới nhiều tước hiệu, tuy nhiên có 04 Thánh Hiệu quan trọng, đó là 04 tín điều trọng địa mà Hội Thánh tuyên tín về Mẹ, đó là: Trọn đời Đồng Trinh, Vô Nhiễm Nguyên tội; Hồn , Xác về Trời và Mẹ Thiên Chúa.

Theo đó, Lễ Đức Mẹ Núi Carmelo không phải bậc lễ trọng, lễ kính hay lễ buộc, đây là lễ nhắc đến một sự kiện của một dòng tu có từ thứ kỳ 12, liên quan trực tiếp đến Đức Trinh Nữ Maria tai Núi Carmelo bên Thánh Địa Palestin, gần quê hương Nazaret của Ngôi Lời Nhập Thể.

Mừng kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Núi Cát-minh là một trọng trách và vinh dự của dòng Cát –minh. Nhưng, qua dòng tu nầy, Đức Mẹ nhiều lần đã hiện ra dạy bảo, nhắc nhở, và qua Hội Thánh, nhiều đời Đức Giáo Hoàng, nhất là Đức Gioan 22, Đức Mẹ đã ban áo Đức Bà Núi Cát –minh cho những ai tôn sùng Mẹ, hầu phượng thờ Thiên Chúa các chân thành,thì Đức Mẹ sẽ cứu người đó khỏi luyện hình ngay ngày thứ bảy của tuần đầu tiên người ấy qua đời.Như vậy, đủ lý do để cho thấy Hội Thánh lập lễ kính nhớ “sự kiện“ Đức Mẹ Núi Carmelo là có ý nhắc  nhở con cái mình tôn kinh Đức Mẹ qua một “ đặc ân “ diễm phúc, vì vậy, được gọi là :” ĐỨC TRINH NỮ MARIA DIỄM PHÚC NÚI CÁT-MINH”.

Vâng, từ Car-me-lo được dịch sang Việt Ngữ là: Cát –minh, có nghĩa là : Ánh sáng tốt lành. Vâng, ánh sáng vốn dĩ là tốt lành, nhưng ánh sáng nhờ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa can thiệp, thì quả nhiên, ánh sáng ấy thật tốt lành, nhờ bởi sự diệu hiền và Từ Mẫu của Mẹ, đấng hằng chăm sóc Đức Kitô, Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật.

Như vậy, mỗi dòng tu đều có một đặc sủng riêng của dòng tu đó,(vì: “con đường thiêng liêng”của mỗi người mỗi khác,nhưng đích điểm chính là Thiên Chúa), theo linh đạo của đấng sáng lập dòng, nhưng dòng tu nào cũng nhận Đức Trinh Nữ Maria là bổn mạng thứ nhất hoặc, nhì của dòng tu đó. Theo đó, dòng Cát-minh là dòng tu kín được nhận Đức Mẹ là đệ nhất bổn mạng của dòng mình. Theo đó, qua dòng Cát-minh, nhờ bởi lời cầu nguyện và hy sinh, tức vác Thánh giá hằng ngày của các tu sĩ Cát-minh, Đức Mẹ sẽ tích cực chuyển cầu lên Thiên Chúa,để tình yêu và ân sủng của Ngài sẽ tuôn đổ trên Hội Thánh và chúng ta.

Theo đó, Đoạn Tin Mừng hôm nay (Mt 11, 20-24) là Đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu quở trách những người cứng lòng tại thành Kho-ra-din và Bét-sai-đa. Còn thành Ca-phac-na-um thì cũng bị quở sẽ bị phạt nặng hơn thành Sô-đô-ma.

Theo đó, chúng ta thấy, sự kiện Đức Mẹ Núi Cát-minh và Mẹ đã ưu ái ban áo ĐỨC BÀ cho hội dòng nầy quản lý, là Đức Mẹ tuyên bố sẽ “can thiệp” và giúp đỡ cho kẻ cứng lòng biết mềm lòng, ăn năn trở lại cùng Chúa. Như vậy, Đoạn Lời Chúa hôm nay được lên đọc trong Lễ Đức Mẹ Núi Cát –minh, cho thấy một ý nghĩa tiên tri đối với nhân loại hôm nay, trong đó có chúng ta. Thật là có ý nghĩa,mong thay ! Xin cho chúng ta biết chạy đến với Đức Mẹ Núi Cát –minh qua “Áo dòng Đức Bà”, để được sự che chở của Đức Mẹ đấng Từ Mẫu của Con Thiên Chúa và của chúng ta. Amen

Nhân dịp nầy, chúng ta cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa, để tôn kính Đức Mẹ Núi Cát –minh và tri ân toàn thể tu sĩ dòng Cát – minh trong sự thờ phượng và cảm tạ Thiên Chúa, vì nhờ sự cầu nguyện và hy sinh liên lỉ của hội dòng nầy suốt hơn tám thế kỷ qua, con thuyền Hội Thánh bớt nghiêng ngã.

-Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát-minh, xin cầu cho chúng con .

P/S: Xin dâng đoạn chia sẻ nầy lên Đức Mẹ để tỏ lòng sám hối và thảo hiếu chân thành lên Đức Mẹ.