Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Xin cho chúng con nghe tiếng Chúa

Nhờ sự hiện diện kín đáo

ban cho chúng con sự sống mỗi sáng

chúng con có thể yên tĩnh nghĩ đến ngày mai

trong sự bình an và tín nhiệm.

Nhờ sức mạnh nhân hậu,

Chúng con vững tin trong tương lai an lành.

Chúa biết những mong chờ của chúng con,

Chúa là bạn thầm kín trong cuộc sống chúng con.

Xin cho chúng con nghe tiếng Chúa

để chúng con chỗi dậy trong cơn hoạn nạn,

để chân trời tình yêu xuất hiện

khi hãi hùng làm chúng con lầm lạc.

Xin Lời Chúa cho bình minh xuất hiện,

bình minh của nhân tính biến hình,

để trong chốn mờ đục,

một sinh khí mới xướng lên niềm vui yêu đương.

Dưới chân chúng con sẽ chớm nở cho địa cầu

Công lý và hòa bình, tình thương và chân lý,

và từ tay chúng con, hạt châu ánh sáng

sẽ đến với những ai khao khát lòng nhân từ.