Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

08.01 Thứ Bảy Tuần XVII MTN – Thánh An-phong-sô Maria Li-gô-ri, Lễ Nhớ: Rm 8:1-4; Mt 5:13-19

Bài Ðọc I: Rm 8, 14-17 “Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha!”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: “Abba – lạy Cha!” Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Ðức Kitô: vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người.

Ðó là lời Chúa.

✠ PHÚC ÂM: Mt 5, 13-16 “Các con là sự sáng thế gian”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

 Ðó là lời Chúa.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY1/8 Thánh An-phong-sô Maria Li-gô-ri, Lễ Nhớ: Rm 8:1-4; Mt 5:13-19

Posted by Minh Bui on Friday, July 31, 2020

Cầu Nguyện:

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con ánh sáng mặt trời, mặt trăng,và ánh sáng từ những nguồn năng lượng trên mặt đất.Tạ ơn Chúavì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng. Đó là vinh dự và cũng là một trách nhiệm nặng nề.

Xin cho chúng con có khả năng đẩy lui bóng tối của hận thù và bất công,của buồn phiền và thất vọng. Xin cho chúng con biết giữ gìn ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con,và biết vâng theo những soi sáng của Chúa qua từng phút giây của cuộc sống.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh