Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Jan. 02& 03 Charismatic Retreat – Tĩnh Tâm Thánh Linh tại St Paul, Youpongou, Bờ Biển Ngà.

January 02, 2021

Do you recognize the presence of the Lord Jesus in your life?

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4385214161494473/

Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and make me a herald of your word of truth and grace. Fill me with the joy of the Gospel that I may eagerly point others to you as John did through his life and testimony.

January 03, 2021

Bài hát: Lạy Chúa Thánh Thần Xin Hãy Đến  – Minh Quang

1/. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi.

ÐK: Lạy Ngài xin đến dẫn đắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.

2/. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý, công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến, uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, dẫn đi đường ngay.

3/. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, dẫn về những chiên lạc hướng, về chung sống trong đàn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, ủi an Ngài ơi.

4/. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, không còn tin yêu. Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy lửa thiêng vô biên mến thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đến ban bình an

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4386376334711589/

LET THE HOLY SPIRIT CARRY YOU!! LET JESUS CARRY YOULET GOD THE FATHER CARRY YOU WHEREVER HE GOES! Hãy để Dòng Nước Thần Khí đưa bạn đi! Hãy để Chúa Giê-su mang bạn đi!Hãy để Cha trên trời vác bạn trên vai Cha!

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4386646078017948/

♪ Bài hát: CỦA LỄ CON DÂNG * Sáng tác: Lm. Thái Nguyên

1/. Của lễ con dâng với lòng thành thiết tha,của lễ con dâng do công khó của mọi người,làm nên tấm bánh tinh tuyền với rượu nho thơm ngát.Của lễ con dâng với niềm đau xót xa trong đời,đường trần lầm than bao lo toan nước mắt nhọc nhằn,và dâng lên Chúa, Chúa ơi ngã sa lỡ lầm thân con.

ĐK. Xin Chúa thánh hóa lễ vật thanh khiếtmang tình con thơ trong niềm tin yêu dâng lên Ngài.Cho con xứng đáng tham dự nhiệm tíchdo tình yêu Chúa đã vì thương con cứu chuộc nhân gian.

2/. Của lễ con dâng với trọn đời sống con,của lễ con dâng tôn vinh chúc khen tình Ngài,ngợi ca Chúa cả muôn loài đã vì con hiến tế.Của lễ con dâng xin bình an xuống cho thế trần,cho người trần thế xa cơn mê biết quay về Cha,và dâng lên Chúa, Chúa ơi bước tương lai đầy chông gai.

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4387523277930228/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4387523267930229/