Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

01.04.2021 Phi Châu Pt.1

***CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ EM TỪ MỸ, ÚC CHÂU VÀ VIỆT NAM ĐÃ GỞI QUÀ TÌNH THƯƠNG.

“Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,và người ấy biết Thiên Chúa.8Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1Ga 4:7-8)

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4389358971079992/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4389372351078654/

Lạy Chúa, xin đổ tràn Tình Yêu Chúa xuống trên tâm hồn chúng con, giúp chúng con sống bác ái với mọi anh chị em xung quanh.

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4389360371079852/

Hãy yêu thương nhau

Bạn thân mến, chỉ có tình thương mới đủ sức đóng góp xây dựng được điều tốt đẹp cho đời người trên trần gian và trong cõi đời đời.