Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

05. 24 * Thứ Năm VII TN-B: Gc 5:1-6; Mc 9:41-50

 

Suy Niệm:
Nước trời, sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa, là cùng đích, niềm vui và hạnh phúc của con người đang khao khát và tìm kiếm. Chính vì thế, trong Tin Mừng Mác-cô hôm nay Chúa Giê-su đã đưa ra những hình ảnh để nói lên giá trị và tầm quan trọng của cõi sống nước trời dù phải bị chặt tay, chặt chân và móc mắt:
“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục.” “Nếu ai làm cớ cho một người đang tin phải vấp ngã, thì thà cột khối đá vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.”

Vậy muốn đạt cho được cõi sống vĩnh cửu nước trời, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su phán rằng người ấy phải “được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.”

Ngôn sứ I-sai-a nói rằng vàng bạc thì được thử bằng lửa, còn người Chúa chọn được thử bằng ô nhục (Is 48:10). Thánh Phê-rô nói qua lửa thử thách, chúng ta được vinh quang hạnh phúc và niềm vui nước trời vì được chia sẻ đau khổ với Đức Giê-su Ki-tô.

Chúa Giê-su nói: “Chính anh em là muối cho đời” (Mt. 5:13). Hạt muối để ướp thức ăn và làm cho thức ăn trở nên mặn mà ăn ngon. Nếu hạt muối không hy sinh chính mình tan biến đi để ngấm vào thức ăn, thì thức ăn không được mặn mà. Vì thế, trong Phúc Âm hôm nay Chúa Giê-su nói rằng để đạt tới cõi sống vĩnh cửu nước trời, mỗi người chúng phải là hạt muối tốt mặn: “Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”

Để đạt được niềm vui nước trời, chúng ta phải chấp nhận hy sinh quên mình, chịu thử thách và ôm lấy đau khổ để bước theo Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta phải từ bỏ và cắt đứt đi những gì cản trở khiến chúng ta không thể đạt tới cùng đích của đời mình, đó là sự sống vĩnh cửu nước trời.

Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa,
Chúa từ trời cao xuống để hy sinh mạng sống chết trên thập giá làm của lễ đền tội cho chúng con và sống lại ban cho chúng con vinh quang hạnh phúc nước trời.

Xin Chúa cho lòng chúng con luôn hướng về cõi phúc nước trời và đừng để lòng chúng con nặng nề với cuộc sống thế gian làm cho chúng con quên quê hương nước trời.

Xin Chúa biến đổi và ban sức mạnh cho chúng con biết cắt đứt với tất cả thụ tạo và những gì ngăn cản chúng con đạt tới nước trời.

Xin Chúa cho chúng con chấp nhận đau khổ chết đi mỗi ngày và trở thành muối cho đời làm mặn mà cuộc sống thế gian này với tình yêu, bình an và niềm vui.

Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giê-su Ki-tô trong quyền năng Thánh Thần. Amen

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh