Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.17 * Chúa Nhật XI TN-B: Ed 17: 2Cor 5:6-10; Mc 4: 26-34

Suy Niệm: Nước Thiên Chúa

Hôm nay Chúa Giê-su đưa ra hai dụ ngôn về Nước Thiên Chúa. Vậy, Nước Thiên Chúa là gì? Nước Thiên Chúa chính là “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3:16-17). Qua mầu nhiệm Nhập Thể và mầu nhiệm Cứu Độ-đau khổ, chết và sống lại của Đức Giê-su Ki-tô để trao ban Chúa Thánh Thần cho nhân loại, chúng ta được cứu độ, được chia sẻ vào sự sống của Thiên Chúa, được sự sống đời đời, được gọi Thiên Chúa là Cha và trở thành đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị.

 

Dụ ngôn đầu tiên về Nước Thiên Chúa ví tựa như chuyện một người đi gieo vãi hạt lúa trong ruộng của mình: “Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”

Dụ ngôn thứ hai về Nước Thiên Chúa ví tựa như hạt cải, “lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

 

Thứ nhất, qua hai dụ ngôn trên, Nước Thiên Chúa bắt đầu từ những cái nhỏ nhất như hạt lúa và hạt cải trong trái tim, trong cõi lòng của mỗi người nhận lãnh Lời Chúa và niềm vui hồng ân cứu độ của Đức Giê-su Ki-tô. Tuy không thấy rỏ, Nước Thiên Chúa vẫn âm thầm hoạt động và biến đổi từ trong tâm hồn. Thiên Chúa vẫn âm thầm, nhẫn nại, tha thứ, biến đổi, thánh hóa, đỡ nâng và ban ơn cho chúng ta mỗi ngày

Thứ hai, hạt giống không tự mình thối nát đi và đâm chồi nẩy lộc và thành bông hạt nặng trĩu. Nhưng khi được gieo vào lòng đất tốt, hạt giống được biến đổi và đâm chổi nẩy lộc, lớn lên và thành bông hạt trĩu nặng. Cũng vậy, chúng ta không thể tự chết đi và biến đổi chính mình, nhưng khi chúng ta đón nhận Đức Giê-su là Đức Chúa và Đấng Cứu Độ và Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hoá, mỗi ngày chúng ta được thánh hóa, biến đổi và mang lại hoa trái của tình yêu, bình an, hoan lạc, từ tâm, khiêm nhường, trung tín, khoan dung và nhẫn nại.

Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ, ngợi khen và ca ngợi tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con như hạt lúa và hạt cải nhỏ bé, nhưng Chúa lại yêu thương, cứu độ, biến đổi và nâng chúng con lên hàng khánh tướng, làm hoàng tử và công chúa của nước trời, và được vinh dự quyền làm con của Chúa, được gọi Chúa là Cha.

Lạy Chúa, Chúa vẫn âm thầm lặng lẽ ở trong tâm hồn con, cứu độ, thánh hóa và đỡ nâng con. Con chúc tụng và thờ lạy Chúa.

Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh