Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.26 * Thứ Ba XII TN-B: 2V 19:9b-11,14-21,31a-35,36; Mt 7:6,12-14

 
Suy Niệm:
Hôm nay trong Tin Mừng, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:                                                                                                                                                                                                                                           “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.”

Chúa Giê-su đã nói điều này ngay sau khi Chúa Giê-su nói về đừng xét đoán nhau.                                                                                                                                                                                                               Khi chúng ta xét đoán người khác, chúng ta vượt quyền Thiên Chúa.                                                                                                                                                                                                                                      Chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng có quyền xét xử.                                                                                                                                                                                                                                                              Khi chúng ta xét đoán là chúng ta nói xấu anh em mình.                                                                                                                                                                                                                                                            Vì thế, khi xét đoán, chúng ta làm cho sự thánh thiện trong sáng của tâm hồn mình, hình ảnh của Thiên Chúa, ra ô uế như ngọc trai liệng cho heo hay của thánh quăng cho chó.

Trong Phúc Âm Luca, ngay sau khi nói về đừng xét đoán,                                                                                                                                                                                                                                                       Chúa Giê-su đã nói điều này: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” (Lc 6: 45)

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cũng rút ra cho chúng ta khuôn vàng thước ngọc trong cách đối xử với nhau:
“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”                                                                                             Đây chính là điều răn Chúa Giê-su tóm lại cho chúng ta: hãy yêu anh em như chính mình!

 

Sau cùng, trong Tin Mừng hôm nay,                                                                                                                                                                                                                                                                                           Chúa Giê-su muốn chúng ta phải đi qua cửa hẹp và đường chật: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.                                  Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
Cửa hẹp và đường chật chính là cửa Giê-su và đường Giê-su. Chúa Giê-su nói: “Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10:7); “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.                                              Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14:6).

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh