Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

07.15 * Chúa Nhật XV TN-B: Am 7:12-15; Ep 1:3-14; Mc 6:7-13

Suy Niệm: Trong Đức Ki-tô, nhờ Đức Ki-tô và hy vọng vào Đức Giê-su Ki-tô

Tôi cảm thấy Lời Chúa qua bài đọc II hôm nay của thánh Phao-lô gởi các tín hữu Ê-phê-sô thật là tuyệt vời.       Thánh Phao-lô cho chúng ta thấy trọn vẹn chương trình mầu nhiệm tạo dựng và cứu độ con người do lòng thương xót của Thiên Chúa Cha trong Đức Giê-su Ki-tô, nhờ Đức Giê-su Ki-tô và qua quyền năng và ân sủng của Thánh Thần Thiên Chúa.

 “Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.” (c3)

“Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.” (c4)

“Nhờ Đức Giê-su Ki-tô
Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử.” (c5)

“Trong Thánh Tử yêu dấu.
để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta.” (c6)

“Trong Thánh Tử,
nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.                                            Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.” (c7-8)

“Trong Đức Ki-tô,
Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu:
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước.” (c9)

“Cũng trong Đức Ki-tô,
Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.” (c10)

“Hy vọng vào Đức Ki-tô,
Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự
theo quyết định và ý muốn của Người,
đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người,
để chúng tôi là những người đầu tiên ngợi khen vinh quang Người.” (c11-12)

“Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa
anh em đã được nghe lời chân lý
là Tin Mừng cứu độ anh em.” (c13)

“Vẫn trong Đức Ki-tô,
một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa.
Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc,
để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.” (c13-15)

 

Trong bài đọc I hôm nay, cũng trong chương trình của Đức Chúa, ngôn sứ A-mốt đã được chọn:
“Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.” Đâu phải A-mốt tự mình muốn làm ngôn sứ, nhưng Đức Chúa đã chọn ông trong chương trình Ngài.

Trong Phúc Âm hôm nay, cũng trong Đức Giê-su Ki-tô, 12 Tông Đồ được chọn, được chọn, được trao ban quyền năng và sai đi loan báo Tin Mừng và chữa lạnh bệnh tật và giải thoát mọi người khỏi quyền lực tà thần. Chính “Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.”

Vì thế, trong Đức Giê-su, nhờ Đức Giê-su qua quyền năng và ân sủng Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng ta cũng được gọi, chọn, lãnh nhận quyền năng và sai đi.

Đức Giê-su đang đợi chờ chúng ta ra đi! Đừng chần chừ nữa! Hãy bước đi loan báo Tin Mừng!

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh