Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

08.15 * Thứ Tư Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng: Kh 11:19a; 12:1-6a, 10ab; 1 Cr 15, 20-26; Lc 1, 39-56

Suy niệm: Mẹ là niềm hy vọng của nhân loại.
Hôm nay Giáo Hội mừng trọng thể Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Niềm tin này đã được loan truyền ngay từ các thế kỷ đầu tiên. Sau khi đã bàn thảo với các giáo mục trên thế giới, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã công bố tín điều Đức Mẹ Maria lên trời cả hồn lẫn xác vào ngày 1 tháng 11 năm 1950.

Đức Maria đã được lên trời cả hồn lẫn xác vì Mẹ đã chia sẻ thông phần vào đau khổ, chết và sống lại với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Mẹ, trong mầu nhiệm cứu độ nhân loại.

Đức Maria hồn xác lên trời là hoa quả của ơn cứu độ của Đức Giê-su Ki-tô. Trong bài đọc II hôm nay Phao-lô nói: “Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống lại.” (1Cor 15:20-22)

Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác là niềm hy vọng của tất cả các Ki-tô hữu và là hứa của Đức Giê-su: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14:3). Trong niềm tin vào Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, mỗi người chúng ta cũng sẽ được sống lại để hưởng vinh quang nước trời.

Trong Thư gởi giáo đoàn Ê-phê-xô, Phao-lô nói rằng Chúa Thánh Thần là “dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc” (Ep 4:30). Đức Maria đã được đưa lên trời như Đức Giê-su được lên trời bởi đám mây Thần Khí quyện lấy Người (Cv 1:9), bởi vì Đức Maria là Đấng được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã luôn gìn giữ Đức Maria, Người hôn thê, trong niềm hy vọng vào Đức Giê-su phục sinh, Con của Mẹ. Trong Phúc Âm của Lu-ca, vừa nghe lời chào của Đức Maria, thì bà Elisabeth được đầy đầy Chúa Thánh Thần và hài nhi nhảy mừng trong lòng bà vì cũng được đầy Chúa Thánh Thần (Lc 1:41).

Chính Chúa Thánh Thần đã tái sinh và đổi mới Đức Maria và ban cho Đức Maria niềm tin và sức mạnh để Đức Maria hoàn thành sứ vụ của mình trên trần gian. Đức Giê-su đã cứu chúng ta “nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta.” (Tito 3:5-6)

Đức Maria đã được đưa về trời cả hồn lần xác vì đời Mẹ luôn kết hợp, đón nhận và ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”
(Lc 1:46-55)

Lời Nguyện:
Lạy Mẹ Maria, hôm nay chúng con mừng Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ là mẫu gương của niềm hy vọng cho tất cả nhân loại vào hồng ân ơn cứu độ của Đức Giê-su. Xin Mẹ gìn giữ chúng con bình an hồn xác để khi rời cõi đời này, chúng con cũng được hưởng vinh quang Nước Trời với Mẹ muôn đời. Amen

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh