Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

08.17 * Thứ Sáu XIX: Ed 16:1-15,60,63; Mt 19:3-12

    

Suy Niệm: Ly dị, tiêu hôn, tái hôn, phạm tội ngoại tình
Ly dị là một vấn nạn trong xã hôm nay. Người ta thay đổi vợ chồng như thay áo. Giá trị của đời sống vợ chồng hy sinh, nhẫn nại, tha thứ và chung thủy không còn được trân quý và tôn trọng.

Hôm trong Phúc Âm, các Pha-ri-sêu đến hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Đây cũng là câu hỏi và thao thức của bao nhiêu người sống đạo hôm nay.

Đức Giê-su trả lời: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”, và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19:4-6)

Sao trong Giáo Hội lại cho phép tiêu hôn? Đúng, sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Khi đôi vợ chồng đã ly dị ở đời và không còn cách để hàn gắn nhau và họ xin Giáo Hội giúp họ. Giáo Hội cho phép tiêu hôn không phải là Giáo Hội cho phép ly dị hay phân ly. Tiêu hôn là Giáo Hội tuyên bố bí tích của đôi hôn nhân đó không thành ngay từ ban đầu khi lấy nhau vì không hội đủ điều kiện (không có tự do, không trưởng thành hiểu biết trách nhiệm đời sống hôn nhân, không yêu nhau thật sự, không muốn có con, không hiểu biết đời sống chung thủy một vợ một chồng…vv.). Vì thế, Thiên Chúa đã không chúc phúc và kết hợp cho hôn nhân này. Bí tích hôn nhân của họ không thành. Vì thế, Giáo Hội tuyên bố cho phép tiêu hôn.

Nếu mà Giáo Hội sau khi cứu xét thấy rằng đôi vợ chồng này khi cưới nhau đã hợp đủ điều kiện và Thiên Chúa đã chúc phúc và kết hợp họ thành vợ thành chồng, Giáo Hội không có quyền phân ly và tiêu hôn họ: “sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.”

Vậy, khi ly dị mà lấy người khác có phạm tội ngoại tình không?

Đức Giê-su trả lời: “Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình” (Mt 19:9). Trong Phúc Âm Mác-cô, Đức Giê-su nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.” (Mc 10:11-12). Phúc Âm Luca nói như sau: “Bất cứ ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị chồng rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Qua câu trả lời trên của Đức Giê-su, Giáo Hội tóm lại cho chúng ta mấy điều về ly dị và tái hôn:
1. Không phạm tôi ngoại tình khi ly dị:
a. Nếu ở vậy không tái hôn
b. Tái hôn khi hôn nhân trước được tiêu hôn

2. Phạm tội ngoại tình khi ly dị:
a. Cưới người khác mà chưa được tiêu hôn

Lời nguyện:
Lạy Chúa, xin thương xót và ban muôn ơn lành cho các đôi vợ chồng để họ biết tha thứ cho nhau, hy sinh khiêm nhường nhận lỗi, chấp nhận yếu điểm của nhau, nhẫn nại với nhau, cầu nguyện và chúc lành cho nhau và trung thủy yêu thương nhau khi vui cũng như khi buồn, thành công cũng như thất bại, bệnh hoạn cũng như mạnh khỏe. Amen

Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh