Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

10.11 * Thứ Năm XXVII TN: Gl 3:1-5; Lc 11:5-13 – Cha trên trời sẽ ban nhiều hơn biết bao!

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY

10.11 * Thứ Năm XXVII TN: Gl 3:1-5; Lc 11:5-13 – Cha trên trời sẽ ban nhiều hơn biết bao!

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” Lc 11, 5-13

  

Phúc Âm: Lc 11, 5-13 – “Các con hãy xin thì sẽ được”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: “Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy”. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: “Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được”. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThứ Năm XXVII TN: Gl 3:1-5; Lc 11:5-13

Posted by Minh Bui on Thursday, October 11, 2018

Lạy Cha trên trời, Cha đầy lòng thương xót, quảng đại, và bao dung. Chớ gì con không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Cha, hay ngại ngùng tìm kiếm Cha với lòng tin tưởng để có được những ơn sủng, và những điều cần thiết trong cần trong cuộc sống mỗi ngày để trở nên người con và người môn đệ của Cha.

“Heavenly Father, you are merciful, gracious and kind. May I never doubt your mercy and love nor hesitate to seek you with confident trust in order to obtain the gifts, graces, and daily provision I need to live as your beloved child and constant friend.”

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh