Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

10.20 * Thứ Bảy sau Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên

Suy Niệm: CHÌA KHOÁ VÀNG – Chìa Khoá Đa Năng – Chúa Thánh Thần là ai và Người làm gì?

Posted by MARIA Thánh Linh on Monday, October 22, 2018

 

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY10.20 * Thứ Bảy sau Chúa Nhật 28 Mùa Thường NiênSuy Niệm: Chúa Thánh Thần là ai và Người làm gì? Phần 2Xin Chúa cho chúng ta có một tâm hồn yêu mến và nhạy cảm trước sự thật. Xin cho chúng ta biết can đảm vượt qua những trói buộc của đam mê, ích kỷ, tội lỗi, để tìm đến với sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến để thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa. Bởi lẽ chỉ có ngọn lửa của Thánh Thần mới có thể biến đổi chúng con, chỉ có Tình Yêu mới cứu độ! Amen!Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh

Posted by MARIA Thánh Linh on Monday, October 22, 2018

Xin Chúa cho chúng ta có một tâm hồn yêu mến và nhạy cảm trước sự thật. Xin cho chúng ta biết can đảm vượt qua những trói buộc của đam mê, ích kỷ, tội lỗi, để tìm đến với sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần hãy đến để thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa. Bởi lẽ chỉ có ngọn lửa của Thánh Thần mới có thể biến đổi chúng con, chỉ có Tình Yêu mới cứu độ! Amen!

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh