Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Tin phụng vụ

❤️ Ngày 7-8-9 Tháng 6, 2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Brisbane, AU

“Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì ũng nhờ Thần Khí mà tiến bước (Gal. 5:25)

Ngày 7-8-9 Tháng 6, 2019 Tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Brisbane, Úc Châu.

Hãy ₫ến với húa Giêsu Kitô để Người giải thoát bạn, chữa lành và ban cho bạn một cuộc đời mới trong quyền năng và hoa quả của Chúa Thánh Thần.

“Còn hoa qủa của Thần Khí là: bác ái, hoan ḷạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” ̣Gal 5:22-23

Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, Tuyên Úy CĐCGVN Brisbane. Trân trọng kính mời toàn thể Cộng Đồng Công Giáo đến tham dự.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh