Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Tin phụng vụ

❤️ Ngày 17-18-19 Tháng 5, 2019 – Tĩnh Tâm Thánh Linh chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức; công bố một năm hồng ân của Chúa (Lc 4:18-19)

Tại Archdiocese of Seattle, St.Ann Catholic Church, Tacoma, Washington State

Hãy đến với Chúa Giêsu Kitô để Người giải thoát bạn, chữa lành và ban cho bạn một đời sống mới trong quyền năng và hoa quả của Chúa Thánh Thần

Trân trọng kính mời anh chị em đến tham dự!

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh