Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

03.15.2019 Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay, Năm C – Ed 18, 21-28; Mt 5, 20-26

LỜI CHÚA: Mt 5, 20-26 “Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

Posted by Minh Bui on Thursday, March 14, 2019

Lạv Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ, chúng con là con của Cha, cùng hít thở bầu khí, cho dù có bao la, mênh mông thế nào chăng nữa, thì chúng con cũng không thể nào chạy thoát ra ngoài mà sống được. Nhiều khi trí hiếu hạn hẹp, đố kỵ ghen tương làm chúng con mờ tâm trí, không nhận ra điều đơn giản ấy. Xin giúp chúng con luôn sống thuận hoà, yêu thương, đỡ nâng nhau như Cha hằng yêu thương đỡ nâng chúng con.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh