Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.16.2019 Thứ Ba Tuần Thánh – Is 49, 1-6; Ga 13, 21-33. 36-38

LỜI CHÚA: Ga 13, 21-33. 36-38 “Một người trong các con sẽ nộp Thầy… Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần”.

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”.

Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”.

Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨

Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình khổ nạn, Chúa như tên tử tội lầm lũi cô đơn tiến đến pháp trường. Chúa hoàn toàn hiến thân vì yêu Chúa Cha và cứu độ nhân loại. Xin Chúa giúp để chúng con đừng bội nghĩa bất trung. Chúng con muốn hiểu Chúa, chúng con muốn cảm thông chia sẻ nỗi đớn đau của Chúa bằng sống yêu thương anh chị em con. chúng con biết chúng con phải dọn mình trong trắng để Mình Máu Chúa sinh ích cho phần rỗi chúng con Chúng con nhận mình là yếu đuối, dễ làm điều xấu mất lòng Chúa. Xin Chúa thương luôn ở bên chúng con, để chúng con giữ được tâm sạch, lòng ngay, hầu ân sủng Chúa triển nở được trong chúng con. Chỉ khi mọi người chúng con được hạnh phúc, Chúa mới thỏa lòng. Amen.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh