Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

❤️ Ngày 29-30-31 Tháng 5, 2020 TĨNH TÂM – Mừng Lễ CTT Hiện Xuống – Tukwila, WA

Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức công bố một năm hồng ân của Chúa” Lc. 4:18-19

MẾN CHÀO QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ VÀ ANH CHỊ EM TRONG CHÚA THÁNH THẦN! XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ VÀ ANH CHỊ EM!

XIN GỞI ĐẾN QUÝ CHA VÀ MỌI NGƯỜI THÔNG TIN TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ,

MỪNG LỄ CHÚA THÁNH THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG,

TẠI GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN SEATTLE

NGÀY 29-30-31 THÁNG 5, 2020. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN, 6841 S, 180th Street, Tukwila, WA


HIỆP THÔNG TRONG CẦU NGUYỆN VÀ HY SINH.

CON
LM BÙI CÔNG MINH