Thông Báo

Chứng Nhân

07.11 Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên Lễ Thánh Biển Đức, Lễ Nhớ: Is 6, 1-8; Mt 10, 24-33

BÀI ĐỌC I: Is 6, 1-8 “Lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Đức Vua, Người là Chúa các đạo binh”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Thiên Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của Người phủ đền thờ. Các Thần Sốt […]

07.10 Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên Hs 14, 2-10; Mt 10, 16-23

BÀI ĐỌC I:    Hs 14, 2-10 “Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Đây Chúa phán: “Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường […]

07.09 Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên Hs 11: 1-4, 8e-9; Mt 10, 7-15

BÀI ĐỌC I: Hs 11: 1-4, 8e-9 “Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Đây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

“Ta đã dưỡng nuôi […]

07.08 Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên Hs 10, 1-3. 7-8. 12; Mt 10, 1-7

BÀI ĐỌC I: Hs 10, 1-3. 7-8. 12″Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.Israel là cây nho xanh tốt, hoa trái xứng hợp với nó. Đất càng màu mỡ, thì càng thêm các tượng thần. Lòng dạ chúng phân đôi, giờ đây chúng sẽ đền tội. Chúa sẽ đánh […]

07.07 Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên * Hs 8, 4-7. 11-13; Mt 9, 32-38

BÀI ĐỌC I:    Hs 8, 4-7. 11-13 “Chúng gieo gió thì sẽ gặt bão”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Đây Chúa phán: “Chúng cai trị chớ không phải Ta. Chúng đã làm thủ lãnh, và Ta không nhận biết. Chúng đã lấy vàng bạc mà đúc tượng thần, để Ta tàn phá […]

07.06 Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên Hs 2, 16. 17c-18. 21-22; Mt 9, 18-26

BÀI ĐỌC I:    Hs 2, 16. 17c-18. 21-22 “Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Đây Chúa phán: “Này đây Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng, Ta nói khó với nó. Ở đó nó sẽ vọng lại như […]

07.05 Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Dcr 9, 9-10; Rm 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30

BÀI ĐỌC I: Dcr 9, 9-10 “Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi”.

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Đây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi. Người là Đấng công chính và là Đấng cứu độ; […]

07.04 Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17

BÀI ĐỌC I: Am 9, 11-15 “Ta sẽ đem dân Ta bị lưu đày trở về, và sẽ trồng họ trên đất của họ”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Đây Chúa phán: “Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại nhà xếp của Đavít đã xiêu đổ, Ta sẽ lấp những lỗ hổng […]

07.03 Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên * Thánh Toma, Lễ Kính Ep 2:19-22; Ga 20:24-29

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22 “Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các Thánh và […]

07.02 Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8

Bài Đọc I:   Am 7, 10-17 “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bêthel, là Amasia, sai người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà thưa rằng: “Amos đã nổi loạn chống đức vua, ngay trong nhà […]