Thông Báo

Chứng Nhân

04.04 Thứ Bảy Tuần V – Mùa Chay

Bài Ðọc I: Ed 37, 21-28

“Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân tộc mà chúng đang cư ngụ; từ khắp nơi, Ta sẽ quy tụ chúng lại […]

04.03 THỨ SÁU – Tuần V Mùa Chay

Bài Ðọc I: Gr 20, 10-13″Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Tôi đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất cả bạn hữu […]

04.02 Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Bài Ðọc I: St 17, 3-9 “Ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong ngày ấy, Abram sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng: “Này Ta đây, Ta giao ước với ngươi, ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc. Thiên hạ sẽ không còn […]

04.01 Thứ Tư sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Bài Ðọc I: Ðn 3, 14-20. 91-92. 95 “Người đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, vua Nabucôđônôsor nói rằng: “Hỡi Sidrach, Misach và Abđênagô, có phải các ngươi không chịu thờ các thần của ta và lạy tượng […]

03.31 Thứ Ba sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Bài Ðọc I: Ds 21, 4-9“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, các người Do-thái rời bỏ núi Hor, theo con đường về phía Biển Ðỏ, để vòng quanh xứ Eđom. Dân chúng đi đường xa mệt […]

03.29 Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A; Ed 37, 12-14; Rm 8, 8-11; Ga 11, 1-45

Bài Ðọc I: Ed 37, 12-14″Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các […]

03.27 Thứ Bảy IV MC: Gr 11, 18-20; Ga 7, 40-53

Bài Ðọc I: Gr 11, 18-20 “Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con, con như chiên con hiền lành bị […]

03.27 Thứ Sáu IV MC: Kn 2, 1a. 12-22; Ga 7, 1-2. 10. 25-30

Bài Ðọc I: Kn 2, 1a. 12-22 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn, đã nói rằng: “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, […]

03.26 Thứ Năm IV MC: Xh 32, 7-14; Ga 5, 31-47

BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-14 “Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa”.

Trích sách Xuất Hành.Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ […]

LỄ TRUYỀN TIN: Is 7:10-14,8:10; Dt 10:4-10; Lc 1:26-38

BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14 “Này trinh nữ sẽ thụ thai”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám […]