Thông Báo

Chứng Nhân

09.20.2019 Thứ Sáu XXIV TN C: 1Tm 6:2c-12; Lc 8:1-3

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 2c-12. “Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu…

Con thân mến, con hãy giảng dạy và khuyên nhủ những điều này. Nếu ai giảng dạy điều chi […]

09.19.2019 Thứ Năm XXIV TN C: 1Tm 4:12-16; Lc 7:36-50

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 4, 12-16. “Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, chớ có ai khinh dể […]

09.18.2019 Thứ Tư XXIV TN C: 1Tm 3:14-16; Lc 7:31-35

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 14-16 “Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng ngày gần đây sẽ đến gặp con. Nhưng nếu cha còn trì […]

09.17.2019 Thứ Ba XXIV TN C: 1Tm 3:1-13; Lc 7:7-17

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 1-13. “Vị chủ tịch giáo đoàn phải là người không ai trách cứ được: các vị phụ tá cũng vậy, phải nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm trong sạch”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Đây là lời […]

09.14.2019 Thứ Bảy – Tuần XXIII Mùa Thường Niên Lễ Suy Tôn Thánh Giá

BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách Dân số.

Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại sao các người dẫn chúng tôi […]

09.13.2019 Thứ Sáu XXIII TN C: 1Tm 1:1-2,12-14; Lc 6:39-42

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 1, 1-2. 12-14. “Trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót”…

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêu…

Phaolô, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng Cứu […]

09.12.2019 THỨ NĂM – Tuần XXIII Thường Niên, Năm C.

BÀI ĐỌC I: Cl 3, 12-17). “Anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê…

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh […]

09.11.2019 Thứ Tư XXIII TN C: Cl 3:1-11; Lc 6:20-26

Bài Ðọc I: Cl 3, 1-11 “Anh em đã chết với Ðức Kitô. Vậy anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm […]

09.10.2019 Thứ Ba XXIII TN C: Cl 2:6-15; Lc 6:12-19

BÀI ĐỌC I: Cl 2, 6-15.”Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi của anh em”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê…

Anh em thân mến, như anh em đã nhận lãnh Chúa Giêsu Kitô, anh em hãy sống […]

09.09.2019 Thứ Hai XXIII TN C: Cl 1:24-2:3; Lc 6:6-11

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 24 – 2, 3.

“Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh để rao giảng mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở”…

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê….

Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải […]