Thông Báo

Chứng Nhân

09.27 Chúa Nhật Tuần XXVI MTN * Ed 18, 25-28; Pl 2, 1-5; Mt 21, 28-32

BÀI ĐỌC I: Ed 18, 25-28“Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, nó sẽ được sống”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng: ‘Đường lối của Chúa không chính trực’. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của […]

09.26 Thứ Bảy Tuần XXV MTN * Gv 11, 9 – 12, 8; Lc 9, 44b-45 (Hl 43b-45)

Bài đọc I: Gv 11, 9 – 12, 8 “Trong những ngày thanh xuân, ngươi hãy nhớ đến Đấng Tạo thành ngươi; trước khi tro bụi sẽ trở về đất và hồn sẽ trở về cùng Chúa”.

Trích sách Giảng Viên.

Hỡi thiếu niên, hãy hân hoan trong thời niên thiếu và […]

09.25 Thứ SáuTuần XXV MTN * Gv 3, 1-11; Lc 9, 18-22

✠ BÀI ĐỌC I: Gv 3, 1-11“Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng”.

Trích sách Giảng Viên.

Mọi sự đều có thì giờ của chúng. Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng. Có thời gian sinh, thì cũng có thời gian […]

09.24 Thứ Năm Tuần XXV MTN * Gv 1, 2-11; Lc 9, 7-9

BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2-11“Chẳng có chi mới lạ dưới mặt trời”.

Trích sách Giảng Viên.

Giảng viên đã nói: Phù vân trên mọi phù vân: phù vân trên mọi phù vân, và mọi sự đều là phù vân. Ích lợi gì cho con người làm lụng vất vả dưới mặt […]

09.23 Thứ Tư Tuần XXV MTN * Thánh Pi-ô Pi-ết-ren-si-na, linh mục – lễ nhớ bắt buộc * Cn 30, 5-9; Lc 9, 1-6

BÀI ĐỌC I: Cn 30, 5-9“Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có: xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ”.

Trích sách Châm Ngôn.

Mọi lời Thiên Chúa như luyện trong lửa, là thuẫn che chở kẻ nương tựa vào Người. Ngươi chớ thêm điều […]

09.22 Thứ Ba Tuần XXV MTN * Cn 21, 1-6. 10-13; Lc 8, 19-21

BÀI ĐỌC I:    Cn 21, 1-6. 10-13“Những câu Cách Ngôn khác nhau”.

Trích sách Châm Ngôn.

Lòng vua ở trong tay Chúa, như những dòng nước chảy, Người muốn hướng nó về đâu tuỳ ý Người. Mọi đường lối của người ta đối với họ là ngay thẳng, nhưng Chúa cân nhắc […]

09.21 Thứ Hai Tuần XXV MTN * THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG * Ep 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13“Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã […]

09.20 Chúa Nhật Tuần XXV MTN * Is 55, 6-9; Pl 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a

BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9“Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư […]

09.19 Thứ Bảy Tuần XXIV MTN * 1 Cr 15, 35-37. 42-49; Lc 8, 4-15

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 35-37. 42-49“Gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, có người sẽ nói: những người chết sống lại thế nào? Họ lấy thân xác nào mà đến? […]

09.18 Thứ Sáu Tuần XXIV MTN * 1 Cr 15, 12-20; Lc 8, 1-3

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 12-20“Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô giá trị”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết […]