Thông Báo

Chứng Nhân

05.18.2019 Thứ Bảy IV Mùa Phục Sinh: Cv 13:44-52; Ga 14:7-14

Bài Ðọc I: Cv 13, 44-52 “Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”.

LỜI CHÚA: Ga 14, 7-14 “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết […]

05.17.2019 Thứ Sáu IV Mùa Phục Sinh: Cv 13:26-33; Ga 14:1-6

Bài Ðọc I: Cv 13, 26-33 “Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Ðức Giêsu sống lại”.

LỜI CHÚA: Ga 14, 1-6 “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên […]

05.16.2019 Thứ Năm IV Mùa Phục Sinh; Cv 13:13-25; Ga 13:16-20

Bài Ðọc I: Cv 13, 13-25 “Bởi dòng dõi Ðavít, Thiên Chúa đã ban Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ”.

LỜI CHÚA: Ga 13, 16-20 “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các […]

05.13.2019 Thứ Hai IV PS: Cv 11:1-18; Ga 10:1-10

Bài Ðọc I: Cv 11, 1-18 “Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống”. LỜI CHÚA:  Ga 10, 1-10 “Ta là cửa chuồng chiên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không […]

04.30.2019 Mùa Phục Sinh – Thứ Ba Tuần II Thánh Piô V, Giáo Hoàng

፨ Bài Ðọc I: Cv 4, 32-37 “Họ một lòng một ý với nhau”.

LỜI CHÚA: Ga 3, 7-15 “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: […]

04.29.2019 Mùa Phục Sinh – Thứ Hai Tuần II Thánh Catarian Siêna, Trinh nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)

፨ Bài Ðọc I: Cv 4, 23-31 “Khi họ cầu nguyện xong, thì được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa”.

LỜI CHÚA: Ga 3, 1-8 “Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong nhóm […]

04.28.2019 Mùa Phục Sinh – CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Năm C – Cv 5, 12-16; Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19; Ga 20, 19-31

፨ Bài Đọc I: Cv 5, 12-16 “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”.

፨ Bài Đọc II: Kh 1,9-11a, 12-13. 17-19 “Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời”.

LỜI CHÚA: Ga 20, 19-31 “Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh […]

04.27.2019 Mùa Phục Sinh – Thứ Bảy Tuần Bát Nhật; Cv 4, 13-21; Mc 16, 9-15

፨ Bài Ðọc I: Cv 4, 13-21 “Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”.

LỜI CHÚA: Mc 16, 9-15 “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ […]

04.26.2019 Mùa Phục Sinh – Thứ Sáu Tuần Bát Nhật; Cv 4, 1-12; Ga 21, 1-14

፨ Bài Ðọc I: Cv 4, 1-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”.

LỜI CHÚA: Ga 21, 1-14 “Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa […]

04.25.2019 Mùa Phục Sinh – Thứ Năm Tuần Bát Nhật; Cv 3, 11-26; Lc 24, 35-48

፨ Bài Ðọc I: Cv 3, 11-26 “Ðấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”.

LỜI CHÚA: Lc 24, 35-48 “Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh”.

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các […]