Thông Báo

Chứng Nhân

12.01 Tuesday of the First Week of Advent: Is 11:1-10; Lk 10:21-24

READING 1 * IS 11:1-10

On that day, A shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom.

The Spirit of the LORD shall rest upon him: a Spirit of wisdom and of understanding, A Spirit of counsel and of strength, a Spirit of knowledge and of […]

11.30 Feast of Saint Andrew, Apostle: Rm 10:9-18; Mt 4:18-22

READING 1 * ROM 10:9-18

Brothers and sisters:

If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For one believes with the heart and so is justified, and one confesses with the mouth and so is saved.

[…]

12.01 Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm B * Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24

BÀI ĐỌC I: Is 11, 1-10“Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ […]

11.30 Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm B * Lễ Thánh An-rê Tông Đồ: Rm 10, 9-18; Mt 4, 18-22

BÀI ĐỌC I: Rm 10, 9-18“Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Đức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống […]

11.29 Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm B * Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8; 1 Cr 1, 3-9; Mc 13, 33-37

BÀI ĐỌC I: Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8“Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng Cứu Chuộc chúng con: danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi lạc […]

11.28 Thứ Bảy tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A Kh 22, 1-7; Lc 21, 34-36

BÀI ĐỌC I:  Kh 22, 1-7 “Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy sông nước hằng sống, sáng ngời như thuỷ tinh, từ toà Thiên Chúa và Con […]

11.27 Thứ Sáu tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A Kh 20, 1-4. 11 – 21, 2; Lc 21, 29-33

BÀI ĐỌC I: Kh 20, 1-4. 11 – 21, 2 “Những người đã chết phải chịu phán xét theo các việc họ đã làm. Tôi đã thấy Giêrusalem mới từ trời xuống”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan đã thấy một thiên thần từ trời xuống, […]

11.26 Thứ Năm Tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A * LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA * Hc 50, 22-24; 1 Cr 1, 3-9; Lc 17, 11-19

BÀI ĐỌC I: Hc 50, 22-24 “Thiên Chúa đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu”.

Trích sách Huấn Ca.

Các ngươi hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa vũ trụ, Đấng đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu, đã làm cho đời sống chúng ta […]

11.28 Thứ Bảy tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A * Kh 22, 1-7; Lc 21, 34-36

BÀI ĐỌC I: Kh 22, 1-7 “Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy sông nước hằng sống, sáng ngời như thuỷ tinh, từ toà Thiên Chúa và Con […]

11.25 Thứ Tư tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A * Kh 15, 1-4; Lc 21, 12-19

BÀI ĐỌC I:    Kh 15, 1-4 “Hãy xướng ca bài ca vãn Môsê và ca vãn Con Chiên”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan đã nhìn thấy điềm lạ vĩ đại và huyền diệu khác trên trời, là bảy thiên thần cai bảy tai ương sau hết, những […]