Thông Báo

Chứng Nhân

07.22.2019 Thứ hai Tuần XVI MTN, Năm C: Lễ Kính -Thánh nữ Maria Mađalêna

Bài Ðọc I: “Tôi đã gặp người tôi yêu”. Dc 3, 1-4a

LỜI CHÚA: “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Ga 20, 1-11-18

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ.

(Bà […]

07.21.2019 Chúa Nhật Tuần XVI MTN, Năm C: St 18, 1-10a; Cl 1, 24-28; Lc 10, 38-42

Bài Ðọc I: “Ðối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”. St.18, 1-10a

Bài Ðọc II: “Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh”. Cl 1, 24-28

LỜI CHÚA: “Martha rước Người vào nhà […]

07.20.2019 Thứ Bảy Tuần XV MTN, Năm C: Xh 12, 37-42 ; Mt 12, 14-21

Bài Đọc I: “Đêm đó, Chúa dẫn dắt Israel ra khỏi đất Ai-cập”. Xh 12, 37-42

LỜI CHÚA: “Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán”. Mt 12, 14-21

Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. […]

07.19.2019 Thứ Sáu Tuần XV MTN, Năm C: Xh 11, 10 – 12, 14; Mt 12, 1-8

Bài Đọc I: “Các ngươi hãy giết con chiên con vào chiều tối. Hễ nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi”. Xh 11, 10 – 12, 14

LỜI CHÚA: “Con Người cũng là chủ ngày sabbat”. Mt 12, 1-8

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các […]

07.18.2019 Thứ Năm Tuần XV MTN, Năm C: Xh 3, 13-20; Mt 11, 28-30

Bài Đọc I: “Ta là Đấng tự hữu. Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em”. Xh 3, 13-200

LỜI CHÚA: “Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Mt 11, 28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta […]

07.17.2019 Thứ Tư Tuần XV MTN, Năm C: Xh 3:1-6,9-12; Mt 11:25-27

Bài Đọc I: (Năm I) Xh 3, 1-6. 9-12 “Chúa hiện ra trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai”

LỜI CHÚA: “Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”. Mt 11, 25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy […]

06.23.2019 Chúa Nhật – Lễ Mình Máu Chúa: St 14, 18-20; 1 Cr 11, 23-26; Lc 9, 11b-17

Bài Đọc I: “Ông mang bánh và rượu tới”.

Bài Đọc II: “Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”. 1 Cr 11, 23-26

LỜI CHÚA: “Tất cả đều ăn no nê”. Lc 9, 11b-17

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên […]

06.22.2019 Thứ Bảy Tuần XI – Mùa Thường Niên, Năm C: 2 Cr 12, 1-10; Mt 6, 24-34

Bài Đọc I: “Tôi sẽ khoe khoang những yếu đuối của tôi”.2 Cr 12, 1-10

LỜI CHÚA: “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. Mt 6, 24-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người […]

06.21.2019 Thứ Sáu Tuần XI – Mùa Thường Niên, Năm C: 2Cr 11:18, 21-30; Mt 6:19-23

Bài Đọc I: (Năm I) 2 Cr 11, 18. 21b-30 “Không kể những việc bên ngoài, lại còn những việc thúc bách hằng ngày và mối lo lắng đến các Giáo hội”.

LỜI CHÚA: Mt 6, 19-23 “Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng […]

06.13.2019 Thứ Năm Tuần X – Mùa Thường Niên: 2 Cr 3, 15 – 4, 1. 3-6; Mt 5, 20-26

Bài Đọc I: (Năm I) 2 Cr 3, 15-4, 1.3-6 “Thiên Chúa chiếu sáng trong lòng chúng ta, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Người”.

LỜI CHÚA: Mt 5, 20-26 “Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt”.

Khi ấy, Chúa […]