Thông Báo

Chứng Nhân

03.21.2019 Thứ Năm sau Chúa Nhật II– Gr 17, 5-10; Lc 16, 19-31

LỜI CHÚA: Lc 16, 19-31: “Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là […]

03.20.2019 Thứ Tư sau Chúa Nhật II – Gr 18, 18-20; Mt 20: 17-28

LỜI CHÚA: Mt 20: 17-28: “Họ đã lên án tử cho Người”. Chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra mối bận tâm lớn lao nhất của Ngài chính là vâng phục thánh ý Chúa Cha 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. […]

03.19.2019 Lễ Thánh Cả Giu-se: 2Sm 7:4-5,14-16; Rm 4:13,16-18,22; Mt 1:16,18-21,24

LỜI CHÚA: Mt 1,16.18-21.24 “Giuse đã làm như lời sứ thần truyền”.

Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai […]

03.18.2019 Thứ Hai Tuần II Mùa Chay, Năm C – Ðn 9, 4b-10; Lc 6, 36-38

LỜI CHÚA: Lc 6, 36-38 “Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các […]

03.16.2019 Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay, Năm C

“Thưa Thày, thật tốt khi chúng ta ở đây; chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho thày, một cái cho Môsê và một cái cho Êlia.” Lc 9:33

Thánh Phêrô rất vui mừng, có lẽ đây là niềm vui vượt quá mọi niềm vui mà thánh nhân đã trải qua trước […]

03.15.2019 Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay, Năm C – Ed 18, 21-28; Mt 5, 20-26

LỜI CHÚA: Mt 5, 20-26 “Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người […]

03.14.2019 Thứ Năm Tuần I Mùa Chay, Năm C – Thứ Năm I Mùa Chay: Et 4:17k-17m,17r-17t; Mt 7:7-12

LỜI CHÚA: Mt 7, 7-12 “Ai xin thì sẽ nhận được”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ […]

03.13.2019 Thứ Tư Tuần I Mùa Chay, Năm C – Gn 3, 1-10; Lc 11, 29-32

LỜI CHÚA: Lc 11, 29-32 “Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng […]

03.12.2019 Thứ Ba Tuần I Mùa Chay, Năm C – Is 55, 10-11; Mt 6,7-15

LỜI CHÚA: Mt 6,7-15 Cha trên trời biết anh em cần những gì

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ […]

03.11.2019 Thứ Hai Tuần I Mùa Chay, Năm C – Lv 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46

LỜI CHÚA: Mt 25, 31-46 “Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu […]