Thông Báo

Chứng Nhân

08.06 Thứ Sáu XVIII MTN * Nk 2:1-3,3:1-3,6-7; Mt 16:24-28

BÀI ĐỌC I: Nk 1, 15; 2, 2; 3, 1-3. 6-7 “Khốn cho thành khát máu”.

Kìa xem, trên núi có người đưa tin mừng chạy đến. Hỡi Giuđa, hãy mừng các ngày lễ trọng của ngươi, hãy thi hành lời ngươi khấn nguyện. Vì Bêlial từ nay sẽ không còn đi qua đất […]

08.06 Thứ Năm Tuần XVIII MTN * CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG Đn 7:9-10,13-14; Hoặc 2 Pr 1:16-19; Mt 17:1-9

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14 “Áo Người trắng như tuyết”.

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. […]

08.05 Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên Gr 31:1-7; Mt 15:21-28

BÀI ĐỌC I: Gr 31, 1-7 “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Ta sẽ là Thiên Chúa của mọi chi tộc Israel, và chúng sẽ là dân Ta”.

Chúa phán thế này: “Dân thoát khỏi tay gươm, đã được nghĩa trong […]

08.04 Thứ Ba Tuần XVIII Mtn * Thánh Gioan-Maria Vianney, lễ nhớ – Gr 30:1-2,12-15, 18-22; Mt 15:1-2, 10-14

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22 “Vì tội lỗi ngươi quá nặng, nên Ta đã làm cho ngươi những sự ấy. Nhưng Ta sẽ đem Giacóp về nhà xếp”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: Ngươi […]

08.04 Thứ Ba Tuần XVIII MTN * Thánh Gioan-Maria Vianney, lễ nhớ – Ed 3, 16-21; Mt 14, 22-36

BÀI ĐỌC I: Ed 3, 16-21″Ta đã đặt ngươi làm trinh sát nhà Israel”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người trinh sát nhà Israel; ngươi hãy nghe lời Ta phán từ miệng Ta và ngươi […]

08.03 Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên Gr 28, 1-17; Mt 14, 22-36

BÀI ĐỌC I: Gr 28, 1-17 “Hỡi Hanania, Chúa không hề sai anh, anh đã làm cho dân tin tưởng sự giả dối”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Năm ấy, vào đầu triều đại Sêđêcia, vua Giuđa, tháng năm, năm thứ tư, có tiên tri Hanania, con của Azur, quê ở Gabaon, nói với […]

08.02 Chúa nhật 18 Mùa Thường Is 55, 1-3; Rm 8, 35. 37-39; Mt 14, 13-21

BÀI ĐỌC I: Is 55, 1-3 “Hãy đến mua lúa mà ăn”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không […]

08.01 Thứ Bảy Tuần XVII MTN – Thánh An-phong-sô Maria Li-gô-ri, Lễ Nhớ: Rm 8:1-4; Mt 5:13-19

Bài Ðọc I: Rm 8, 14-17 “Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha!”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên […]

07.31 Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên * Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục – Gr 26, 1-9; Mt 13, 54-58

BÀI ĐỌC I:    Gr 26, 1-9 “Toàn thể dân chúng tập họp trước Thiên Chúa”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Khi Gioakim, con của Giosia vua nước Giuđa mới lên cai trị, thì Chúa phán rằng: “Đây Chúa phán: Ngươi hãy đứng giữa tiền đàng đền thờ Chúa, và bảo mọi thành phố nước […]

07.31 Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên * Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục – 1Cr 10:31-11:1; LC 14:25-33

Bài Ðọc I: 1 Cr 10, 31 – 11, 1″Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, […]