Thông Báo

Chứng Nhân

06.05 Thứ Sáu Tuần 9 Thường Niên 2 Tm 3, 10-17; Mc 12, 35-37

BÀI ĐỌC I:    2 Tm 3, 10-17“Kẻ sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô, đều chịu bắt bớ”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timô-thêu.

Con thân mến, con đã noi theo cha về giáo lý, đức hạnh, dự định, lòng tin, khoan dung, yêu thương, kiên […]

06.04 Thứ Năm Tuần 9 Thường Niên * 2 Tm 2, 8-15; Mc 12, 28b-34

BÀI ĐỌC I:    2 Tm 2, 8-15“Lời của Thiên Chúa không bị xiềng xích đâu, Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta sẽ cùng sống lại với Người”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timô-thêu.

Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu […]

06.03 Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên * 2 Tm 1, 1-3. 6-12; Mc 12, 18-27

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 1, 1-3. 6-12“Con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa trong con qua việc đặt tay của cha”.

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêu.

Phaolô, tông đồ của Đức Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, thể theo lời […]

06.02 Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên 2 Pr 3, 12-15a. 17-18; Mc 12, 13-17

BÀI ĐỌC I: 2 Pr 3, 12-15a. 17-18 “Chúng ta mong đợi trời mới đất mới”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em hãy mong chờ và hối thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan, và ngũ hành […]

06.01 Thứ Hai Tuần 9 Thường Niên 2 Pr 1:1-7; Mc 12:1-12

Bài Đọc I: 2 Pr 1, 1-7“Người ban cho anh em những lời hứa quý báu, để nhờ đó anh em được thông dự vào bản tính Thiên Chúa”.

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi […]

05.31 Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Phục Sinh * Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Lễ Vọng: Cv 2, 1-11; 1 Cr 12, 3b-7. 12-13; Ga 20, 19-23

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh […]

05.30 Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh Cv 28, 16-20. 30-31; Ga 21, 20-25

BÀI ĐỌC I: Cv 28, 16-20. 30-31“Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục người Do-thái đến. Khi họ đến, ngài nói với họ: […]

05.29 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Cv 25, 13-21; Ga 21, 15-19

BÀI ĐỌC I: Cv 25, 13-21“Đức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô đem chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: “Ở đây có […]

05.28 Thứ NămTuần VII Mùa Phục Sinh * Cv 22, 30; 23, 6-11; Ga 17, 20-26

BÀI ĐỌC I: Cv 22, 30; 23, 6-11“Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, toà án muốn biết đích xác người Do-thái tố cáo Phaolô về tội gì, nên cởi trói cho ngài, và truyền lệnh cho các thượng tế và […]

05.27 Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh Cv 20, 28-38; Ga 17, 11b-19

BÀI ĐỌC I: Cv 20, 28-38“Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Đấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, […]