Thông Báo

Chứng Nhân

03.03 Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Năm B Gr 18, 18-20; Mt 20, 17-28

“Lạy Cha, xin cho chén này rời khỏi con.Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,40).

BÀI ĐỌC I: Gr 18, 18-20“Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách […]

03.02 Thứ Ba Tuần II Mùa Chay Năm B Is 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12

Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em,vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời”. (Mt 23,9)

BÀI ĐỌC I: Is 1, 10. 16-20“Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các Thủ […]

03.01 Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Năm B Đn 9, 4b-10; Lc 6, 36-38

Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ”. (Lc 6,37)

BÀI ĐỌC I: Đn 9, 4b-10 “Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”.

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Đấng giữ lời giao ước và lòng […]

02.28 Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm B St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; Rm 8, 31b-34; Mc 9, 1-9

Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”.(Mc 9,5)

BÀI ĐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 “Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những […]

02.27 Thứ BảyTuần I Mùa Chay Năm B Đnl 26, 16-19; Mt 5, 43-48

“Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con;hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con”. (Mt 5,44)

BÀI ĐỌC I:  Đnl 26, 16-19 “Để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê […]

02.26 Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay Năm lẻ Ed 18, 21-28; Mt 5, 20-26

BÀI ĐỌC I: Ed 18, 21-28“Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?”

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ […]

02.25 Thứ Năm Tuần I Mùa Chay Năm lẻ NV 4, 17k. 17lm. 17r-t; Mt 7, 7-12

“Những gì các con muốn người ta làm cho mình,thì chính các con hãy làm cho người ta như thế”.(Mt 7,12)

BÀI ĐỌC I:  Est 14, 1. 3-5. 12-14 (NV 4, 17k. 17lm. 17r-t) “Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”.

Trích sách Esther.

Trong những ngày […]

02.24 Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm lẻ Gn 3, 1-10; Lc 11, 29-32

“Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này,vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng”. (Lc 11,32)

BÀI ĐỌC I:  Gn 3, 1-10 “Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”.

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi […]

02.23 Thứ Ba Tuần I Mùa Chay Năm lẻ Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15

BÀI ĐỌC I:  Is 55, 10-11 “Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo […]

02.22 Thứ Hai Tuần I Mùa Chay Năm B * LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ 1 Pr 5, 1-4; Mt 16, 13-19

“Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18)

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 5, 1-4 “Là kỳ lão và nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân […]