Thông Báo

Chứng Nhân

NHẠC SĨ THÁNH THẦN – LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY

  • ፨ Bài Ðọc I: St 1, 1 – 2, 2 {hoặc 1, 1. 26-31a} “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm thật là tốt đẹp”. ፨ Bài Ðọc II: St 22, 1-18 (Bài dài) “Của lễ hiến tế của Abraham, Tổ phụ chúng ta”. ፨ Bài Ðọc III: Xh 14, 15 – 15, 1 “Con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn”. ፨ Bài Ðọc IV: Is 54, 5-14 “Trong tình yêu vĩnh cửu, Chúa Cứu Chuộc đã xót thương ngươi”. ፨ Bài Ðọc V: Is 55, 1-11 “Hãy đến cùng Ta và hồn các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu”. ፨ Bài Ðọc VI: Br 3, 9-15. 32 – 4, 4 “Ngươi hãy đi trong đường ánh sáng của Chúa”. ፨ Bài Ðọc VI: Ed 36, 16-17a. 18-28 “Ta sẽ đổ trên các ngươi nước trong sạch và sẽ ban cho các ngươi quả tim mới”. LỜI CHÚA: Mt 28, 1-10 “Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa”. Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển … xem thêm

CHÚA THÁNH THẦN

CHIÊM NGHIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

  • Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con như Chúa đã gọi tên Mẹ Maria đứng khóc lóc bên mộ. Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc, … xem thêm

  • Ngài đã yêu thương họ và Ngài yêu thương họ đến cùng Yêu và được yêu là khát vọng tất yếu của mỗi người. Và con người luôn mải miết kiếm tìm cho mình câu trả lời về tình yêu … xem thêm

  • Người biết mình sắp qua đời thường để lại di chúc cho con cái. Di chúc nói lên ước nguyện, lời nhắn nhủ hay lệnh truyền của người sắp ra đi. Có thể nói Thầy Giêsu khi biết cuộc Khổ … xem thêm

  • Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã bẻ tấm bánh là chính Chúa mà trao cho chúng con, xin cho những người nghèo khổ được có cơm ăn tạm đủ no từ sự chia sẻ của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, … xem thêm

  • Bạn phải biết chấp nhận sự bất toàn ấy giống như một phần tất yếu của cuộc sống. Chưa hoàn mỹ là cơ hội để bạn cố gắng, ước mơ, hy vọng chứ không phải là lý do để bạn tự dằn vặt … xem thêm

TIN VATICAN

TIN VIỆT NAM