Thông Báo

Chứng Nhân

❤️ Ngày 12,13 & 14 Tháng 07 Năm 2019 CHỨNG NHÂN – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ tại Charlotte, North Carolina

Posted by Minh Bui on Wednesday, July 17, 2019

Posted by Minh Bui on Wednesday, July 17, 2019

Tĩnh Tâm Tái Sinh Trong Thần KhíNorth Carolina 12-13-14/7/2019Chia sẻ cảm nghiệm chứng nhân

Posted by Minh Bui on Wednesday, July 17, 2019

Dâng lên Lòng Thương Xót Chúa tất cả tội lỗi và đau khổ […]

❤️ 05.19.2019 CHỨNG NHÂN Tĩnh Tâm Thánh Linh chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lạy Thiên Chúa là Vua các vua nhưng dịu hiền, là Thẩm phán tối cao công minh nhưng nhân hậu, là người Cha yêu thương vô cùng, chúng con thật bất xứng. Vạn lạy Ngài, xin xót thương và tha thứ, “cha ơi, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn […]

❤️ 04.28.2019 – CHỨNG NHÂN Tĩnh Tâm Đại Lễ Kính LTXC tại San Jose, California (Phần 2)

HÃY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA BAO DUNG và TỰA NƯƠNG BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG!

Hôm nay chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ân sủng tột đỉnh của LTXC thương ta và tìm cách thở mạnh mẽ hơn Thần Khí của Chúa Phục Sinh để có thể chia sẻ tình thương đó cho […]

❤️04.07.2019 – CHỨNG NHÂN Tĩnh Huấn Mùa Chay Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời, Avondale, New Orleans, Lousiana

 🙏 CHỨNG NHÂN được cảm nghiệm niềm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa.

Chứng nhân được cảm nghiệm niềm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa. Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh Linh, Avondale, Lousiana 5-6-7/4/2019

Posted by Minh Bui on Thursday, April 11, 2019

🙏 CHỨNG NHÂN được cảm nghiệm […]

Xin được tha thứ một lần nữa

Xin được tha thứ một lần nữa

TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở FATIMA & 50 CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO RA ĐỜI

GIÁO XỨ OUR LADY OF REFUGE, BRONX- NEW YORK NGÀY 29-30 THÁNG 9 & 1 THÁNG 10, 2017 ፨ ፨ […]

Các anh chị em chia sẽ cảm nghiệm tĩnh tâm mùa chay tại Houston tháng 4/2017

Các anh chị em chia sẽ cảm nghiệm tĩnh tâm mùa chay tại nhà thờ St. Christopher, Houston, Mỹ vào tháng 4/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Những cản trở khó khăn khi ra đi phục vụ của chị Ngọc ở Houston

Nhân Chứng Sự Chữa Lành- 8 Năm Tê Tay Tê Chân

Nhân Chứng Được Cảm Nhận Chúa Thánh Thần

 

 

Em Bé Bị Câm Điếc Được Chữa Lành