Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

❤️ Ngày 12,13 & 14 Tháng 07 Năm 2019 CHỨNG NHÂN – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ tại Charlotte, North Carolina

Posted by Minh Bui on Wednesday, July 17, 2019


Posted by Minh Bui on Wednesday, July 17, 2019

Tĩnh Tâm Tái Sinh Trong Thần KhíNorth Carolina 12-13-14/7/2019Chia sẻ cảm nghiệm chứng nhân

Posted by Minh Bui on Wednesday, July 17, 2019

Dâng lên Lòng Thương Xót Chúa tất cả tội lỗi và đau khổ của đời con.

Posted by Minh Bui on Tuesday, July 16, 2019

Yêu Thương và Tha Thứ

Posted by Minh Bui on Tuesday, July 16, 2019

Posted by Minh Bui on Tuesday, July 16, 2019

Tĩnh Tâm Tái Sinh Trong Thần KhíNorth Carolina 12-13-14/7/2019Chia Sẻ Cảm Nghiệm Chứng Nhân

Posted by Minh Bui on Tuesday, July 16, 2019

Ơn Tha Thứ

Posted by Minh Bui on Tuesday, July 16, 2019

Posted by Minh Bui on Tuesday, July 16, 2019

Posted by Minh Bui on Tuesday, July 16, 2019

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh