Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Tin phụng vụ

❤️ Ngày 12,13 & 14 Tháng 07 Năm 2019 TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ tại Charlotte, North Carolina

… ”Anh chị em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác.

Bởi đó, anh chị em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA; như thế, anh chị em mới có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là Đức Tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần.

Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời THIÊN CHÚA” (Êphêxô 6,10-17).

MẾN CHÀO QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ VÀ ANH CHỊ EM TRONG CHÚA THÁNH THẦN,

XIN BÌNH AN, NIỀM VUI VÀ TÌNH YÊU CỦA CHÚA THÁNH THẦN Ở CÙNG QUÝ CHA VÀ MỌI NGƯỜI!

CŨNG XIN QUÝ CHA VÀ ANH CHỊ EM CHUYỂN THÔNG TIN NÀY ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

MẾN CHÀO TRONG CHÚA GIÊ-SU.

LM BÙI CÔNG MINH