Thông Báo

Chứng Nhân

TU HỘI

I. ĐẶC SỦNG VÀ LINH ĐẠO CỦA TU HỘI

1.  Chúng tôi, Tiểu Đệ Tiểu Muội Chúa Thánh Thần, tận hiến và đầu phục hoàn toàn đời mình cho Thiên Chúa Cha qua Chúa Giêsu Ki-tô trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để cưu mang và giúp đỡ người khác sám hối trở về và đón nhận Chúa Giêsu Ki-tô là Đấng Cứu Độ[1] duy nhất của đời mình và cảm nghiệm niềm vui và quyền năng của Tin Mừng trong Chúa Giêsu Thánh Thể qua sự biểu hiện của Chúa Thánh Thần.

2.  Tên Tu Hội: Tiểu Đệ Tiểu Muội Chúa Thánh Thần, nói lên được bản chất và linh đạo của chúng tôi.  Với quyền năng ca ngợi và thờ phượng, chúng tôi đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ[2] vui tươi để chính mình cảm nghiệm sự xức dầu[3] của Chúa Thánh Thần và lớn lên trong sự xức dầu đó.  Chúng tôi phải có đời sống liên hệ mật thiết với Chúa Thánh Thần trong tất cả mọi lãnh vực và hoạt động của đời sống.  Chúng tôi đầu phục và trao phó đời sống mình hoàn toàn cho Thiên Chúa để Thiên Chúa làm việc của Ngài qua bản thân mình và sinh hoa kết quả trong đời sống hằng ngày của chúng tôi.

3.  Bước đi với Giáo Hội Công Giáo, trong Danh Thánh Chúa Giêsu[4] và qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng tôi tuyên lời khấn công của Phúc Âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời và truyền giáo[5] trong Tu Hội để xây dựng Nước Thiên Chúa và cho vinh quang Thiên Chúa.  Chúng tôi dấn thân trong mục vụ rao giảng niềm vui và quyền năng của Tin Mừng.  Niềm vui và quyền năng đó chính là: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một,”[6] Đức Giêsu Ki-tô đã chịu đau khổ, bị đóng đinh trên thập giá, đổ máu ra rửa sạch tội lỗi con người, chết và sống lại để con người được sự sống đời đời,[7] Thần Khí của Thiên Chúa,[8] Lời của Thiên Chúa,[9] Danh của Chúa Giêsu,[10] Thánh Thể Chúa,[11] qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu[12]….

4.  Linh đạo của Tiểu Đệ Tiểu Muội Chúa Thánh Thần là đến với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể để lãnh nhận sự tuôn đổ tràn đầy của Chúa Thánh Thần[13] bằng trao phó đời sống mình hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha qua con đường của Đức Trinh Nữ Maria: chiêm niệm, rao giảng và phục vụ.[14]

5.  Được xức dầu và tấn phong với quyền năng Thánh Thần,[15] Chúa Giêsu đã ra đi rao giảng và chữa lành.  Chúng tôi được mời gọi luôn luôn sống trọn vẹn trong sự hiện diện và sự xức dầu của Chúa Thánh Thần và nhạy cảm với sự hướng dẫn và hoạt động của Thánh Thần.[16] Chúng tôi buông mình hoàn toàn cho Chúa Thánh Thần để Ngài chiếm lấy tâm hồn và tâm trí mình, qua đó không còn là chúng tôi sống và hành động nhưng chính Chúa Giêsu và Thánh Thần sống và hoạt động.[17] Chúng tôi trở thành những khí cụ của Chúa Thánh Thần để thánh ý Thiên Chúa Cha được thể hiện.[18] Chúng tôi làm tất cả mọi sự trong và qua Chúa Giêsu bởi quyền năng Thánh Thần.

6.  Được xức dầu bởi Thần Khí Thiên Chúa, chúng tôi làm tất cả mọi sự với tình yêu, hoan lạc, đơn sơ, chân thành, khiêm nhường và chỉ tôn vinh cho Danh Thiên Chúa thôi.  Chúng tôi biểu lộ tình yêu của mình đến Thiên Chúa qua ca ngợi và thờ phượng Ngài trong Thần Khí và Sự Thật.[19]

7.  Bước đi trong Thần Khí, mỗi ngày chúng tôi cử hành phụng vụ với “lòng đơn sơ vui vẻ,” [20] suy niệm[21], đón nhận và ấp ủ Lời Chúa trong lòng[22] với tâm hồn lắng nghe, khiêm nhường, tạ ơn và vui mừng trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.[23]

II. SỨ MẠNG VÀ MỤC VỤ CỦA TU HỘI

8.  Sứ mạng của Tiểu Đệ Tiểu Muội Chúa Thánh Thần ưu tiên trên hết tất cả là nhu cầu tâm linh của Dân Chúa.  Chúng tôi cầu nguyện và giúp mọi người lãnh nhận phép rửa trong Chúa Thánh Thần[24] và có đời sống mới trong sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần.[25] Qua cảm nghiệm này mọi người có thể sống đời sống Kitô Hữu đích thực[26] và trở thành chứng nhân cho Tin Mừng.

9.  Được xức dầu và biến đổi liên tục bởi Thần Khí Thiên Chúa, chúng tôi luôn luôn cầu nguyện trong Thánh Thần và sống đời sống của mình như là một món quà và khí cụ để Thiên Chúa uốn nắn và sử dụng theo ý của Thiên Chúa vì Người “muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết chân lý.”[27]

10.  Bước theo gương Mẹ Maria,[28] những gì chúng tôi chiêm niệm và tuyên xưng phải trở thành hiện thực trong đời sống của mình.[29] Mục vụ của chúng tôi phải được nắn uốn và đến từ cảm nghiệm nội tâm sâu thẳm trong mối liện hệ với Thiên Chúa Ba Ngôi.  Mục vụ của chúng tôi không phải là nhờ thế lực, cũng chẳng phải nhờ sức mạnh của riêng mình hay thế gian, nhưng nhờ vào Thần Khí của Thiên Chúa.[30] Chúng tôi không rao giảng một thông điệp về Đức Giêsu Kitô, nhưng chúng tôi rao giảng một Đức Giêsu Kitô đang sống và là Đức Chúa – Người đã chịu đau khổ, bị đóng đinh, bị giết chết và sống lại trao ban Thánh Thần và đang sống động trong trái tim của mỗi người chúng tôi qua quyền năng của Chúa Thánh Thần.

11.  Chúng tôi được mời gọi ra đi tới mọi nơi trên thế giới, tới các cộng đoàn, giáo xứ và địa phận để rao giảng niềm vui của Tin Mừng Hồng Ân Cứu Độ và đặt tay cầu nguyện cho những người bệnh.[31] Chúng tôi tổ chức những cuộc Tĩnh Tâm Tái Sinh trong Thần Khí, buổi học hỏi Kinh Thánh và tâm linh, Thánh Lễ và nghi thức chữa lành.  Chúng tôi luôn tín thác vào Chúa Thánh Thần để Người hoạt động, chuẩn bị, thay đổi và mở trái tim của chúng tôi để chúng tôi gặp gỡ Đức Giêsu, được xức dầu và sai đi loan báo niềm vui của Tin Mừng và giúp mở lòng những tâm hồn đang đau khổ và sống trong đam mê tội lỗi.[32]

12.  Được thành lập như là một cộng đoàn di động, chúng tôi được kêu gọi thành lập những Cộng Đoàn Tin Mừng nơi một số người họp nhau cầu nguyện, ca ngợi và thờ phượng Thiên Chúa, chia sẻ cảm nghiệm sống Lời Chúa, chia sẻ chứng nhân, cầu nguyện cho những bệnh nhân và ra đi vào thế giới để rao giảng và tuyên xưng vinh quang duy nhất đó là: Đức Giêsu Ki-tô chịu đau khổ, bị đóng đinh trên thập giá, chết và sống lại để cứu độ và trao ban Thần Khí cho nhân loại.[33]

13.  Chúng tôi dấn thân và làm tất cả công việc dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần[34]để chia sẻ linh đạo của mình và hợp tác trong mục vụ với mọi người khác.

14.  Được mời gọi bởi Tin Mừng, chúng tôi đồng hành với những người nghèo khổ và bệnh tật và dấn thân bảo vệ, tôn trọng và phục vụ mọi người vì tất cả đều là con cái của Thiên Chúa.


[1] Cv 4:12; 10: 43; 16:31; 20:21;  Mc 1;25; Lc 24:47; Ga 3:12, 15

[2] Lc 18: 15-17; Mt 18:3

[3] Lc 4:18-19; 24:48-49; Cv 1:8

[4] Phil 2:10-11

[5] Lc 1:56; Mc 16:15; Mt 28:18-20

[6] Ga 3:16-17; Is 40: 29; Ps 139; 1 Ga 4:8; 1 Cor 1:23-24

[7] Is 53:4-5; Rom 5:9; 6:3-4; 3:26; Dt 9:12-14; 10:19-22; 1 Ga 1:7; Kh 1:5; Ga 19:34; Mt 26:28; Eph 1:5-7; Cv 4:12

[8][8] Rom 15:18-19; Cv 1:8; 10:38; 1 Cor 12:3; Gal 4:6; 1 Cor 2:10-11; St. 1:1-2; Xh 13:12-22; Ga 14:26; 15:26

[9] Dt. 4:12; Is 55:11; Gr 23:29; 15:16; Ga 6:63; 17:17; 8:31;  Ps 119:50; 105; 130; 133; Mt 4:4

[10] Mt; 18:20; Mc 16:17; Ga 14:13; Cl 3:17; Gc 5:14; Cv 2;38; 1 Ga 5:13; Pl 2:9-10

[11] 1 Cor 11:23-27

[12] Ga 2:3-7; Lc 1:35-56

[13] Ga 7:37-39; 4:13-14; 15:5-8, 26; 20:21-23; Ep 1:13-14; Cv 2:38-39; St 2:7

[14] Lc 1:26-56; 2:45-51; Ga 19: 26-27; 2:3-5

[15] Cv 10:38

[16] Cv 1:4-8; 4:31; Ez 36:26-29; Lc 6:19; 24:49; 1Cr 1:22; Dt 9:14; Rom 8:11; Gl 5:22-25

[17] Gl 2:20

[18] Rom 8:26-27

[19] Tv 150:1-6; 66:4; 100:1-5; Cv 2:46-47; Ga 4:23

[20] Cv 2:46; 16:25-34; Tv 100; 95; Dt 13:15

[21] Lc 2:19, 51

[22] Dt 4:12; 3:12; Cv 20:32; Dei Verbum, 21, 25; Lc 8:15; Is 55:11; Gen 1:3, 6, 9, 14, 20, 24; Tv 119:105; Ga 14:6;

17:17; 6:68; 2 Tm 3:16; Ep 6:17

[23] Ga 4:4-6; 2 Tm 1:9

[24] Lc 3:16; 24:49; 4:16-44; Mc 1:9-11; Mt 3:11; 1 Cr 12:13; Cv 1:3-8; 2:4; 11:16; 8:14-17; 2:14-18; 4:31; 9:17;

10:44-48; 9:17; 19:1-6

[25] Cv 2:38; 1:8; Lc 4:18-19

[26] Col 2:6-7; Pl 1:27-30; 2:1-8; Gl 5:16-26; Dt 10:9-15

[27] 1 Tm 2:4

[28] Lc 1:26-56

[29] Gl 2:20

[30] Dcr 4:6

[31] Mc 16:15-18; Lc 4:18-19; Mt 28:18-20; Cv 3:6; 4:10; Rm 8:1-17; Ep 2:1-10; Kh 5:9-10; 1 Cr 6:19-20; Ti 2:14;

1 Pr 1:2; 1 Ga 5:8; Dt 9:12-14; Ep 1:13-14

[32] Ga 16:7-11; 14:26; 15:26; Lc 4:18-19

[33] Cv 2:42-47; Ga 19: 30

[34] Ga 14:26