Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Ơn nhận biết Chúa của 2 người ngoại đạo tại GX Thánh Gẫm-02.2014

UntitledChứng nhân 2 người ngoại đạo đã nhận biết Chúa sau khi được Chúa biến đổi qua sự việc chữa lành tâm linh. Hai chị đã làm chứng vào tháng 3 năm 2014 , tại Giáo Xứ Thánh Gẫm.