Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Lịch sử phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh bắt nguồn từ đâu?

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói gì về Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh? Đức Thánh Cha có cầu nguyện bằng tiếng lạ không? Xin mời mọi người xem video clip lịch sử về phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh bắt nguồn từ đâu?