Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Nhân chứng San Jose, CA 12/2012

Untitled Thầy và Souer đã cảm nghiệm gì khi tham dự buổi tĩnh tâm này? Làm sao viết được về tình yêu Chúa nếu Chúa Thánh Thần không tác động vào con tim chúng ta? xin mời mọi người lắng nghe một thanh niên trẻ được Chúa Thánh Thần linh hứng qua bài hát và Anh đã can đảm ca rao tình Chúa như thế nào? Hồng ân của thật là tuyệt vời!! cảm tạ Chúa!