Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Nhân Chứng GX Bùi Phát 01.15.2014

Untitled Các anh, chị chia sẻ cảm nghiệm Chúa Thánh Thần trong buổi tĩnh tâm Thánh Linh do Lm. Fr.Maria Bùi Công Minh tại GX Bùi Phát 01.15.2014