Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Bác Đà được Chúa đụng Chạm và chữa lành bệnh liệt 11 năm

s Bị liệt 11 năm sau khi bị đột quỵ (stroke), Bác Đà đã được Chúa đụng Chạm và chữa lành qua các quý linh mục như Cha Bùi Công Minh, Võ Tá Đề, Lê Thu, Cao Đức Trọng, Nguyễn Xuân Hương. Cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Chúa muôn muôn đời. Amen!.