Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Chúa đã chữa lành cho bác Phaolo Phạm Văn Được bị liệt 4 năm

Tại Giáo xứ An Sơn – Cần Thơ ngày 3/5/2014, thông qua bàn tay của Cha Maria Bùi Công Minh, Chúa đã sờ chạm đến rất nhiều anh chị em, đặc biệt là Chúa đã chữa lành cho bác Phaolo Phạm Văn Được (sinh năm 1944), bác đã bị liệt và ngồi xe lăn 4 năm; giờ đây nhờ tình yêu thương và quyền năng của Chúa, bác đã đi lại được.
Ôi lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con chúc tụng ngợi khen Ngài!! Amen!! Alleluia!!