Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Nhân chứng OakLand,CA được lành (1/2) 08-2010

Untitled  Bác được Chúa sờ chạm chữa lành bệnh liệt sau 1 thời gian ngồi xe lăn. Bác đả  cùng với Chúa và cha FR.Maria Bùi Công Minh và mọi người trong đứng lên chiến đấu chống lại bệnh tật khi đang hát Ca ngợi Chúa.