Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

01.04.2021 Phi Châu Pt.2

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4390260327656523/

Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói,chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi,tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn.

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4390183610997528/

Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Ladarô túng quẫn,có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác,có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu.

Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất côngchẳng ở đâu xa. Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con.Con phải chịu trách nhiệmvề cảnh nghèo trong xã hội.

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4390182394330983/

Lạy Cha chí nhân,vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nólà quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt, vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ.

Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu, nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.