Thông Báo

Chứng Nhân

SUY NIỆM: Một câu chuyện lớn ፨ “One Big Story”

Một câu chuyện lớn: Tình yêu của Thiên Chúa qua thời gian

“One Big Story” là một câu chuyện Kinh Thánh-poster được thiết kế để giáo dục trực quan trẻ em ở mọi lứa tuổi như chủ đề Kinh Thánh cứu chuộc và vị trí của chúng ta trong lịch sử của Thiên Chúa.

[…]

❤️05.28.2018 CHARISMATIC RETREAT – HEALING MASS

Our Lady of Immaculate Conception Church, 90-92 Monash St., Sunshine, VIC, Australia

[…]

❤️05.25.2018 CHARISMATIC RETREAT – HEALING MASS

Ste. Catherine of Sienna Church, 28 College St., Springs, VIC, Australia

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh

[…]

❤️05.24.2018 – 7:00pm – 9:30pm * HEALING MASS – CHARISMATIC RETREAT

Mời gọi con bước đi theo Ngài, Ngài gọi con sống trong tình yêu Ngài rộng ban thánh ân huyền siêu, đường con đi vui buồn với Chúa Đường gian nguy có Chúa dắt dìu, Ngài đã chọn gọi con nên khí cụ của Chúa

[…]

❤️05.13.2018 – Sứ Mệnh Loan Truyền Đức Tin Công Giáo – Preaching at Mission Catholique D’Evangelization- Paroles De Grace

Lễ Thăng Thiên: Từ lệnh truyền đến sứ mệnh

 

      

   

Trước khi rời bỏ các môn đệ của mình để lên trời trở về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu đã dành nhiều thời gian để căn dặn các ông và đặc […]

❤️05.08.2018 – Côte D’Ivoire: Bờ Biển Ngà, Châu Phi

Niềm vui trên hành trình phục vụ.                                                                        Thay mặt những anh em đang đau khổ, chân thành […]

❤️05.07.2018 Phi Châu (1)

Niềm vui được trao ban và được lãnh nhận.

Thay mặt những người khốn cùng,

Chúng tôi chân thành cám ơn những ân nhân đã tặng ban những món quà đến các em nghèo ở Phi Châu.

Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý ân […]

❤️04.29.2018 * Espace CANAAN de la Paroisse SAINT CHARLES LWANGA D’adjame

Ngài gọi tôi, Ngài ban sứ mệnh cho tôi “HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN” [Mc 16, 15]

Hãy đi nói cho mọi người biết điều anh đã thấy, đã nghe, đã đụng chạm đến. Vâng đúng thế, điều mà đã làm thay đổi đời tôi, thay đổi […]

❤️04.22.2018 Niềm vui ban Phép Rửa Tội. Nhân ngày Chúa Nhật IV Phục Sinh

22/4/2018 Niềm vui ban Phép Rửa Tội. Nhân ngày Chúa Nhật IV Phục SinhChúa là Mục Tử Nhân LànhTại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ ĐứcGrand Yapo- Agboville, Côte D’Ivoire, Châu Phi

Với những ai đã được đức tin, để tin […]

06.03 & 06.04.2017 * LIFE IN THE SPIRIT SEMINAR AT OUR LADY OF GUADALUPE CATHOLICH CHURCH IN SANTA BARBARA, CALIFORNIA

[…]