Thông Báo

Chứng Nhân

Ngày 24, 25 & 26 Tháng 3, Năm 2017 – TĨNH TÂM THÁNH LINH – MÙA CHAY

NGƯỜI MÙ THÀNH JÊRICÔ * Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi.

Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép Rửa. […]

Ngày 28, 29 & 30 Tháng 3, Năm 2014 TĨNH TÂM MÙA CHAY- TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ

Hội Trường Giáo Xứ St. Christopher 8150 Park Place, Houston TX 77017  

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn nhận thân phận yếu hèn của con, và cần đến sự tha thứ của Chúa, đặc biệt trong mùa chay này, xin cho con biết trở về, cúi đầu và cất lên lời tạ […]

CHÚA NHẬT 17/03/2019 II MÙA CHAY – CHƯƠNG TRÌNH TĨNH HUẤN MÙA CHAY * ST. CHRISTOPHER – HOUSTON

“Trong Đức Giêsu, nhờ máu Đức Giêsu đổ ra: chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi; theo lượng ân sủng rất phong phú của Người” Ephesians 1:7

ĐẶT MÌNH THÁNH

Bài hát: Giêsu ơi

Giêsu ơi , tâm hồn con hướng về nhan Ngài. Con quỳ gối, xin ăn năn trước […]

THỨ BẢY 16/03/2019 CHƯƠNG TRÌNH TĨNH HUẤN MÙA CHAY * ST. CHRISTOPHER – HOUSTON

“Trong Đức Giêsu, nhờ máu Đức Giêsu đổ ra: chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi; theo lượng ân sủng rất phong phú của Người” Ephesians 1:7

Phần #1: ĐẶT MÌNH THÁNH

Bài hát: Tình con với Chúa – Nhã Ca

1.Giêsu, con qùy đây dưới mình thánh này. Giêsu, […]

THỨ SÁU 15/03/2019 CHƯƠNG TRÌNH TĨNH HUẤN MÙA CHAY * ST. CHRISTOPHER – HOUSTON

“Trong Đức Giêsu, nhờ máu Đức Giêsu đổ ra: chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi; theo lượng ân sủng rất phong phú của Người” Ephesians 1:7

Khai Mạc – Đặt Mình Thánh – Ca Ngợi và Thờ Phượng

Part 1. Với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần, tôi coi […]

02.18.2019 The Power of Praise and Worship

Open the eyes of my heart, Lord Open the eyes of my heart I want to see You I want to see You

Open the eyes of my heart, LordOpen the eyes of my heartI want to see YouI want to see You

To see You high and lifted upShinin’ in the […]

02.01, 02 & 03.2019 Joyful Healing Revival at Fresno, CA

I surrender all to You Jesus!

LYRIC: I surrender all to You Jesus by Robin Mark

All to Jesus, I surrender; All to Thee I freely give; I will ever love and trust You, In Your presence daily live.

— RE: I surrender all, I surrender all, All to Thee, my blessed […]

01.28.2019 Những mảnh đời đau khổ Youpongou, Côte D’Ivoire

Cuộc sống quả thật không hoàn hảo như chúng ta nghĩ.

Trên đời này còn nhiều con người có số phận đau thương, buồn tủi, . . có người không có cơm năm áo mặc, có nhiều người lại mất đi gia đình rồi giờ đây phải sống trong cô đơn, đặc biệt […]

01.26.2019 Adoration Matinale – tại Nhà Thờ Chánh Toà St. Paul, Bờ Biển Ngà.

Giảng Thuyết tại St Paul’s Cathedral, Abidjan, với Chủ Đề: ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “Ngay cả điều ngươi vừa nói đó, Ta cũng sẽ làm, vì ngươi đã được nghĩa với Ta, và Ta biết đích danh ngươi.” (Xh 33:17)

Cảm tạ Chúa, có trên 43 ngàn anh chị em Adoration […]

01.22.2019 Niềm vui trên hành trình đức tin – Kanguele, Bờ Biển Ngà

፨ Cha con cùng ăn bốc foutou với gà rừng

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = ‘https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Posted by Minh Bui on Wednesday, January 23, 2019 (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if […]