Thông Báo

Chứng Nhân

❤️ 01.04.2020 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, San Jose, California

❤️ 01.03.2020 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, San Jose, California

Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ông được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con […]

❤️ 11.10.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Austin, TX

Trái tim ấy biết yêu và yêu đến cùng: “Người yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và yêu thương họ đến cùng”(Ga 13,1), với nhịp đập và cường độ của chính Thiên Chúa: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em […]

❤️ 11.09.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Austin, TX

QUẢ TIM NÀO CHÚA GHÉP CHO CON?“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vảo lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt”. (Ê-dê-ki-en 36,26).

❤️ 11.08.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Austin, TX

Chủ Đề: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ […]

❤️ 10.18.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do […]

❤️ 10.17.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ * Giáo xứ Xuân Thanh, Giáo Hạt Túc Trưng, Xã Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai

“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6:27-28)

“Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu […]

❤️ 10.16.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ * Nhà thờ Thánh Gia, Ấp Thày Ký, Thị Trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con […]

❤️10.15.2019 TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ * Giáo xứ Đền Thánh Giu-se An Bình

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin giúp chúng con duy trì lòng tín thác vào Con Mẹ. Lạy Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thánh nữ Faustina, xin trợ giúp chúng con, để chúng con được cùng với các thánh hướng nhìn về Đấng Cứu Chuộc, và lặp lại lời nguyện: […]

❤️ 10.11.2019 * Tĩnh tâm tại nhà thờ Xuân Hoá – Hải Xuân

LẠY CHA ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT

Con an vui hy vọng vào lòng thương xót của Cha, vào tình yêu Đức Ki-tô. Đấng mang lại niềm vui cứu độ Cha nguồn sống rạng ngời lòng con yêu mến muôn đời. Nguyện trở nên nhân chứng Nước Trời, loan tin mừng […]