Thông Báo

Chứng Nhân

❤️Ngày 8 Tháng 3 Năm 2020 – TĨNH TÂM MÙA CHAY THÁNH LINH * New Orleans, LA

Tĩnh Tâm Thánh Linh New Orleans 2020

Posted by Minh Bui on Sunday, March 8, 2020

Lạy Chúa Thánh Linh, xin linh hứng trong chúng con lòng ao ước được kết hiệp gần gũi với anh chị em chúng con. Xin hiệp nhất tất cả những người Kitô hữu trong một gia đình và tạo […]

❤️Ngày 7 Tháng 3 Năm 2020 – TĨNH TÂM MÙA CHAY THÁNH LINH * New Orleans, LA

CHÚA GIÊ-SU CHÍNH LÀ LƯƠNG Y TỪ TÂM CHỮA LÀNH MỌI BỊNH TẬT CỦA CHÚNG TA.

XIN DÂNG CHÚA NHỮNG CON VI-RÚT LO ÂU, VÔ CẢM, THAM SÂN SI, ÍCH KỶ, CHIA RẺ, NÓI XẤU, KÊU NGẠO VÀ THIẾU NHÂN TÍNH VÌ LO ÂU QUÁ ĐỘ..

“Lạy […]

❤️Ngày 6 Tháng 3 Năm 2020 – TĨNH TÂM MÙA CHAY THÁNH LINH * New Orleans, LA

Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, . . . Xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện, và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh.

“Ta […]

❤️ 01.04.2020 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, San Jose, California

❤️ 01.03.2020 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, San Jose, California

Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ông được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con […]

❤️ 11.10.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Austin, TX

Trái tim ấy biết yêu và yêu đến cùng: “Người yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và yêu thương họ đến cùng”(Ga 13,1), với nhịp đập và cường độ của chính Thiên Chúa: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em […]

❤️ 11.09.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Austin, TX

QUẢ TIM NÀO CHÚA GHÉP CHO CON?“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vảo lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt”. (Ê-dê-ki-en 36,26).

❤️ 11.08.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Austin, TX

Chủ Đề: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ […]

❤️ 10.18.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do […]

❤️ 10.17.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ * Giáo xứ Xuân Thanh, Giáo Hạt Túc Trưng, Xã Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai

“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6:27-28)

“Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu […]