Thông Báo

Chứng Nhân

❤️ Ngày 12,13 & 14 Tháng 07 Năm 2019 CHỨNG NHÂN – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ tại Charlotte, North Carolina

Posted by Minh Bui on Wednesday, July 17, 2019

Posted by Minh Bui on Wednesday, July 17, 2019

Tĩnh Tâm Tái Sinh Trong Thần KhíNorth Carolina 12-13-14/7/2019Chia sẻ cảm nghiệm chứng nhân

Posted by Minh Bui on Wednesday, July 17, 2019

Dâng lên Lòng Thương Xót Chúa tất cả tội lỗi và đau khổ […]

❤️ 07.14.2019 TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ tại Charlotte, North Carolina

Chúa Thánh Thần chính là Chìa Khoá Vàng Đa Năng, The Golden Master Key, mở tất cả các cánh cửa của đời sống tâm linh.

Hôm nay, Đức Giê-su cũng đến nói với ta: “Ephata”. Hãy mở ra.

Hãy mở tai ra để lắng nghe lời anh em. Hãy mở tai ra để lắng […]

❤️ 07.13.2019 TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ tại Charlotte, North Carolina

Biến Đổi Đời Con Tác giả: Lm.Thái Nguyên

ĐK. Biến đổi đời con Chúa ơi khi con nghe lời Chúa dạy,  Khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong.  Biến đổi đời con Chúa ơi cho nên tươi mới rạng ngời  Tình yêu nồng thắm không vơi niềm tin chan chứa […]

❤️ 07.12.2019 TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ tại Charlotte, North Carolina

… ”Anh chị em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những […]

❤️ 06.09.2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

My God is so big and strong!!!

My God is so big and strong!!!Charismatic Retreat, Brisbane 2019

Posted by Minh Bui on Monday, June 10, 2019

Everybody gets up if you love God!

Everybody gets up if you love God!Charismatic Retreat Brisbane 2019

Posted by Minh Bui on Monday, June 10, […]

❤️ 06.08.2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh

❤️ 06.07.2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước (Gal. 5:25)

Hãy ₫ến với Chúa Giêsu Kitô để Người giải thoát bạn, chữa lành và ban cho bạn một cuộc đời mới trong quyền năng và hoa quả của Chúa Thánh Thần.

“Còn hoa qủa của Thần Khí […]

❤️06.05.2019 – Pentecost Celebration * Charismatic Renewal Retreat at St. Bernard Catholic Church

“You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth”. (Acts 1:8)

Bless the Lord and His Holy Name with all of my soul and my heart!

LYRIC: 10000 REASON – Bless the Lord

[…]

❤️06.05.2019 – Pentecost Celebration * Charismatic Renewal Retreat at Cathedral of St. Stephen

Move In This Place – Words and Music by Esther Mui. (Christian Worship Praise Song with Lyrics)

Lord, I know you’re here. I can feel you near me. I can feel you moving in this place. Lord, I know you’re here. I can feel you touch me. I can feel the warmth […]

❤️ 05.19.2019 CHỨNG NHÂN Tĩnh Tâm Thánh Linh chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lạy Thiên Chúa là Vua các vua nhưng dịu hiền, là Thẩm phán tối cao công minh nhưng nhân hậu, là người Cha yêu thương vô cùng, chúng con thật bất xứng. Vạn lạy Ngài, xin xót thương và tha thứ, “cha ơi, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn […]