Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

❤️Ngày 8 Tháng 3 Năm 2020 – TĨNH TÂM MÙA CHAY THÁNH LINH * New Orleans, LA

Tĩnh Tâm Thánh Linh New Orleans 2020

Posted by Minh Bui on Sunday, March 8, 2020

Lạy Chúa Thánh Linh, xin linh hứng trong chúng con lòng ao ước được kết hiệp gần gũi với anh chị em chúng con. Xin hiệp nhất tất cả những người Kitô hữu trong một gia đình và tạo ra những ràng buộc yêu thương không bao giờ gẫy đổ

Posted by Minh Bui on Sunday, March 8, 2020

Lạy Chúa Giêsu, xin mở lòng chúng con, để chúng con nhận ra Chúa đã sống lại. Xin uốn nắn lòng cứng tin của chúng con để chúng con tin tưởng nơi Chúa là Ðấng Cứu độ duy nhất của cuộc đời. Xin soi sáng con mắt chúng con để chúng con nhận ra Chúa vẫn đang đồng hành trên đường đời. Và xin thêm lòng yêu thương cho chúng con để chúng con có được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc vì được làm con cái Chúa.