Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Bác Trai đến từ Kansas City được Chúa chữa lành bệnh run tay chân (parkinson diseases) tại Austin, TX 01-2011

Untitled Hiện nay phép lạ vẫn đang xảy ra tại khóa Austin, TX đầu năm 2011 vừa qua. Bác Trai đến từ Kansas City bị chứng bệnh run tay chân (parkinson diseases) từ lúc năm 2004
(6 năm). Tuy đã chạy khắp nơi tìm kiếm thuốc chữa nhưng vẫn không khỏi, thêm vào đó Bác phải ngồi xe lăn vì chứng bệnh rung chân tay này. Cảm tạ Chúa đã chữa lành Bác qua buổi Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh dưới sự hướng dẫn của quí Lm. Bùi Công Minh, Lm. Paul Marie, Lm. Nguyễn Tươi và cộng đoàn từ khắp nơi tụ lại. Amen! Alleluia! Alleluia! Chúa thật tuyệt vời….