Thông Báo

Chứng Nhân

Mừng ngày của CHA ፨ Happy Father’s Day! CHÚA LÀ NHẠC SĨ ĐỜI CON – Nhạc & Lời: Nhã Ca

Mừng ngày của CHA ፨ Happy Father’s Day!

CHÚA LÀ NHẠC SĨ ĐỜI CON

Nhạc & Lời: Nhã Ca

፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨

1.Cuộc tình của Cha, là bài ca khúc hát tuyệt vời.

Cuộc tình của Cha là nốt nhạc Lòng thương […]

CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH GIUSE

Lạy Cha Thánh Giuse, sự bảo vệ của Cha thật lớn lao mạnh mẻ và mau lẹ trước Toà Chúa. Con xin đặt nơi Cha tất cả mọi như cầu và ước vọng của con.

Lạy Cha Thánh Giuse xin cứu giúp con bằng lời cầu bầu mạnh thế của Cha, Xin Cha cầu […]

Phim: Cuộc đời Chúa Giê Su (Trọn bộ Full)

Lạy chúa Jesu con cần ngài! Cám ơn ngài đã chết trên cây thập tử vì tội lỗi con. Con xin mở cửa ra tiếp nhận ngài làm Chúa và làm làm Chủ đời con. Xin cai quản đời con và biến con thành người như Chúa muốn. Amen!

[…]

Bí tích sức dầu bệnh nhân và các ơn ích của Bí tích này ?

Nhân ngày sinh nhật Mẹ của Lòng Thương Xót, mỗi người trong cộng đoàn may mắn được Cha Bùi Công Minh tĩnh huấn và lãnh nhận Bí tích sức dầu bệnh nhân.

Ơn ích của Bí tích này sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi, các trừng phạt của đời này và đời […]

The Holy Trinity is inside everybody (Corpus Christi Roman church, July 28-29,2017)

The Holy Trinity is inside everybody (Corpus Christi Roman church, July 28-29,2017)

The Holy Spirit is with us everyday ( Corpus Christi Roman church, July 28-29,2017)

The Holy Spirit is with us everyday (Corpus Christi Roman church, July 28-29,2017)

The Gift of the Holy Spirit ( Corpus Christi Roman church, July 28-29,2017)

The Gift of the Holy Spirit ( at Corpus Christi Roman church, July 28-29,2017)

Làm sao để mở cửa trái tim Đấng Lòng Thương Xót – Đại Lễ LCTX tháng 4/2017 tại San Jose, Mỹ

Làm sao để mở cửa trái tim Đấng Lòng Thương Xót – Đại Lễ LCTX tháng 4/2017 tại San Jose, Mỹ

Tĩnh tâm mùa chay 3 ngày 24-26/3/2017 tại nhà thờ St. Christopher, Houston, Mỹ

Lửa thiêng cháy lên

 

Người mù thành Jerico:

 

Từ lúc Mẹ nói lời Xin vâng

 

Phần 4

 

Ra khơi cùng Đức Kito

 

Phần cuối

Các anh chị em chia sẽ cảm nghiệm tĩnh tâm mùa chay tại Houston tháng 4/2017

Các anh chị em chia sẽ cảm nghiệm tĩnh tâm mùa chay tại nhà thờ St. Christopher, Houston, Mỹ vào tháng 4/2017