Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Nhân chứng cho những hồng ân của Chúa tại Bronx, NewYork 06/10/2013

UntitledCác anh, chị  tại Bronx Newyork làm chứng cho những hồng ân mà Chúa đã ban trong cuộc sống của mình.