Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Bà Julia nhân chứng được Chúa ban ơn cảm nhận được nổi đau của Chúa Giêsu 09-2010.

UntitledBà Julia đã được Chúa cho bà Julia nhìn thấy và cảm nhận được nỗi đau mà vì yêu nhân loại mà Chúa đã hy sinh thân mình gánh chịu cho những tội lỗi của nhân loại ngày nay. Bà Julia đã được Thị kiến thấy máu Thánh Chúa Giêsu chảy và cảm nghiệm sự đớn đau của Chúa khi tham dự buổi tỉnh tâm SCRC người Việt Nam.