Thông Báo

Chứng Nhân

08.02 Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ: Ds 11, 4b-15; Mt 14, 13-21

BÀI ĐỌC I: Ds 11, 4b-15 “Một mình tôi không mang nổi dân này”.

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: “Ai sẽ cho chúng tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn ở Ai-cập, cá thì được ăn không, rồi có dưa chuột, dưa […]

05.09 Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm B Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 Ga 4, 7-10; Ga 15, 9-17

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48“Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và […]

03.04 Thứ Năm Tuần II Mùa Chay Năm B Gr 17, 5-10; Lc 16, 19-31

BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-10 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì […]

10.02 Thứ Năm Tuần XVI MTN * Các Thiên Thần Bản Mệnh * Xh 23, 20-23a; Mt 18, 1-5. 10

BÀI ĐỌC I: Xh 23, 20-23a“Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Đây Chúa phán: “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn […]

02.24 Thứ Hai VII Mùa Thường Niên, N A: Gc 3:13-18; Mt 9:14-29

Bài đọc 1: Gc 3:13-18 Nếu trong lòng anh em có sự ghen tuông, thì anh em đừng tự cao tự đại.

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng […]

Mười Điều Răn của Lòng Thương Xót

Trong số Mười Điều răn, có một điều bắt đầu bằng chữ ‘Giữ’ Giữ ngày chúa nhật. Nó nhắc cho chúng ta nhớ về một điều mình đã biết. Có các giới răn của lòng thương xót ghi sẵn trong DNA của chúng ta. Chúng ta đã biết, nhưng cần phải nhớ rõ ràng […]

Phút suy tư: Mười Điều răn của Lòng thương xót

Trong số Mười Điều răn, có một điều bắt đầu bằng chữ ‘Giữ’ Giữ ngày chúa nhật. Nó nhắc cho chúng ta nhớ về một điều mình đã biết. Có các giới răn của lòng thương xót ghi sẵn trong DNA của chúng ta. Chúng ta đã biết, nhưng cần phải nhớ rõ ràng […]

Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa Giêsu

Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót được Chúa Giêsu truyền cho chị nữ tu Faustina Kowalska người Balan vào ngày 22, tháng 2, năm 1931. Qua thông điệp này, Chúa muốn chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng ta. Người muốn chúng ta hãy tìm đến Người và […]

THẬP GIÁ và LÒNG THƯƠNG XÓT

Thập giá là biểu tượng của sự đau khổ hoặc bất hạnh, vì đó là hình phạt tồi tệ và ghê gớm nhất thời đó – tương tự ngày nay là án tử hình.

Cuộc sống thường nhật cũng chẳng ai “mê” đau khổ, mà cố tránh như tránh quái vật hoặc ma quỷ […]

Mẹ Têrêsa Calcutta – Vị thánh của lòng thương xót

Trong khi Giáo hội đang hăm hở và háo hức hướng về ngày bế mạc của Năm Thánh Lòng Thương Xót trong tâm tình tạ ơn và tạ tội thì vào ngày 4 tháng 9 năm nay, Đức Phanxicô sẽ chính thức tuyên phong Mẹ Têrêsa Calcutta lên bậc hiển thánh. Hai biến cố […]