Thông Báo

Chứng Nhân

Điều gì khiến bạn hạnh phúc?

Thiên Chúa Dựng Nên Ta Để Ta Được Hạnh Phúc Như Ngài

Chúng ta là những thụ tạo được dựng nên cách độc đáo theo hình ảnh của Đấng Tạo Thành. Thiên Chúa đã tạo dựng và yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô biên; Ngài mang đến cho chúng ta niềm […]

Vai Trò Của THẦN KHÍ

Suy Niệm 1. ƠN CỦA THẦN KHÍ

Chúng ta muốn bám chặt vào một người mà chúng ta yêu mến và phụ thuộc. Chúng ta không thể chịu nổi ý tưởng người ấy rời bỏ chúng ta. Khi Đức Giêsu nói với các Tông đồ rằng Người sắp rời bỏ họ, họ rơi vào […]

Sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần

1. Lịch sử như một dòng chảy. Dòng chảy này hiện đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm, với những bất ngờ đau đớn.

Tôi trôi giữa dòng chảy đó. Tôi rất lo. Chúa thương xót tôi, nên dạy tôi hãy biết sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần. Với ơn […]

Lửa Thánh Thần

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nhiều lần hứa sẽ gửi Thánh Thần đến an ủi các môn đệ. Quả thật, các ngài không phải chờ đợi lâu. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần xuống đầy tràn trên các ngài. Ơn Chúa Thánh Thần thật mãnh liệt. Chúa Thánh Thần đã […]

Chúa Thánh Thần – ƠN CỦA THẦN KHÍ

Chúng ta muốn bám chặt vào một người mà chúng ta yêu mến và phụ thuộc. Chúng ta không thể chịu nổi ý tưởng người ấy rời bỏ chúng ta. Khi Đức Giêsu nói với các Tông đồ rằng Người sắp rời bỏ họ, họ rơi vào sự u sầu. Nhưng Người nói với […]

LỬA THÁNH THẦN

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nhiều lần hứa sẽ gửi Thánh Thần đến an ủi các môn đệ. Quả thật, các ngài không phải chờ đợi lâu. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần xuống đầy tràn trên các ngài. Ơn Chúa Thánh Thần thật mãnh liệt. Chúa Thánh Thần đã […]

SỐNG VỚI ƠN LO LIỆU CỦA CHÚA THÁNH THẦN

 

Lịch sử như một dòng chảy. Dòng chảy này hiện đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm, với những bất ngờ đau đớn.

Tôi trôi giữa dòng chảy đó. Tôi rất lo. Chúa thương xót tôi, nên dạy tôi hãy biết sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần.

Với ơn […]

Lạy Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin Ngài hãy đến như cơn gió mát

Thổi vào đời con,

Thổi vào Giáo Hội,

Thổi vào thế giới,

Để đem lại cho chúng con

Sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát.

 

Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong

Chảy vào đời con,

Chảy […]

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN: CHÚA THÁNH THẦN SỰ SỐNG MỚI – Cv 2, 1-11; 2Cr 12, 3b.7.12-13; Ga 20, 19-23

Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống. Tin mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu thổi hơi vào các môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Cử chỉ này nhắc ta nhớ lại việc Thiên Chúa tạo […]

Chúa Thánh Thần Đến Sửa Sai

Nhìn vào xã hội hôm nay chúng ta thấy có quá nhiều những sai lầm. Những sai lầm được tích lũy từ thế hệ này chuyển qua thế hệ sau trở thành căn bệnh nan y. Hay có thể nói những sai lầm của người trẻ hôm nay là do thế hệ đi trước […]