Thông Báo

Chứng Nhân

LỬA THÁNH THẦN

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nhiều lần hứa sẽ gửi Thánh Thần đến an ủi các môn đệ. Quả thật, các ngài không phải chờ đợi lâu. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần xuống đầy tràn trên các ngài. Ơn Chúa Thánh Thần thật mãnh liệt. Chúa Thánh Thần đã […]

SỐNG VỚI ƠN LO LIỆU CỦA CHÚA THÁNH THẦN

 

Lịch sử như một dòng chảy. Dòng chảy này hiện đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm, với những bất ngờ đau đớn.

Tôi trôi giữa dòng chảy đó. Tôi rất lo. Chúa thương xót tôi, nên dạy tôi hãy biết sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần.

Với ơn […]

Lạy Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin Ngài hãy đến như cơn gió mát

Thổi vào đời con,

Thổi vào Giáo Hội,

Thổi vào thế giới,

Để đem lại cho chúng con

Sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát.

 

Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong

Chảy vào đời con,

Chảy […]

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN: CHÚA THÁNH THẦN SỰ SỐNG MỚI – Cv 2, 1-11; 2Cr 12, 3b.7.12-13; Ga 20, 19-23

Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống. Tin mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu thổi hơi vào các môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Cử chỉ này nhắc ta nhớ lại việc Thiên Chúa tạo […]

Chúa Thánh Thần Đến Sửa Sai

Nhìn vào xã hội hôm nay chúng ta thấy có quá nhiều những sai lầm. Những sai lầm được tích lũy từ thế hệ này chuyển qua thế hệ sau trở thành căn bệnh nan y. Hay có thể nói những sai lầm của người trẻ hôm nay là do thế hệ đi trước […]

Chúa Thánh Thần là “Nước Hằng Sống” – Lễ Chúa Thánh Thần

 

Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng với đức tin: “Tôi tin Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống”. “Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, là mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời” (x.Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, số 4). […]

Hãy Thấm Nhuần Thánh Thần * “Sức mạnh sáng tạo” của Thánh Thần được ban cho mọi người

Sáu tuần sau Chúa Nhật Phục Sinh hẳn đã phải rất hào hứng cho các môn đệ của Đức Giêsu. Đã bốn mươi ngày sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu vẫn tiếp tục hiện ra với các môn đệ, Người chuẩn bị cho họ đi ra và công bố Tin Mừng cho thế […]

TỘI PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN

Kinh Thánh cảnh báo về 6 tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Trong đó có những tội chỉ có người không tin vi phạm, các tội khác thì những người tin cũng vi phạm.

1. NÓI DỐI CHÚA THÁNH THẦN Nghĩa là sống giả hình, làm ra vẻ mình không như chính mình, tức […]

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba trong Tam Vị Nhất Thể (Một Chúa Ba Ngôi). Ngài nhiệm xuất từ Ngôi Cha và Ngôi Con, Ngài là Thiên Chúa thật. Ngài vĩnh hằng, toàn trí, hiện hữu mọi nơi, có ý muốn, và có thể nói. Ngài hằng sống và là Thiên Chúa thật, với […]

5 sự thật về Thiên thần Bản mệnh của chúng ta

“Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này: vì Thầy bảo cho anh em biết, thiên thần của họ ở trên trời hằng chiêm ngắm thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10).

Giáo Hội Công Giáo dành ngày 02/10 hằng năm để mừng kính các Thiên thần Bản mệnh. […]