Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

❤️04.07.2019 – CHỨNG NHÂN Tĩnh Huấn Mùa Chay Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời, Avondale, New Orleans, Lousiana

 
🙏 CHỨNG NHÂN được cảm nghiệm niềm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa.

Chứng nhân được cảm nghiệm niềm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa. Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh Linh, Avondale, Lousiana 5-6-7/4/2019

Posted by Minh Bui on Thursday, April 11, 2019


🙏 CHỨNG NHÂN được cảm nghiệm tình yêu và niềm vui của Chúa

Chứng nhân được cảm nghiệm tình yêu và niềm vui của Chúa. Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh Linh, Avondale, Lousiana 5-6-7/4/2019

Posted by Minh Bui on Thursday, April 11, 2019


🙏 CHỨNG NHÂN được Chúa chữa lành khỏi bệnh căn thẳng, lo âu và mất ngủ. 

Chứng nhân được Chúa chữa lành khỏi bệnh căn thẳng, lo âu và mất ngủ. Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh Linh, Avondale, Lousiana 5-6-7/4/2019

Posted by Minh Bui on Thursday, April 11, 2019


🙏 CHỨNG NHÂN được cảm nghiệm “Chúa vẫn chơi con.

Chứng nhân được cảm nghiệm “Chúa vẫn chơi con.” Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh Linh, Avondale, Lousiana 5-6-7/4/2019

Posted by Minh Bui on Friday, April 12, 2019


🙏 CHỨNG NHÂN được cảm nghiệm niềm vui đến với Thiên Chúa bằng con tim. 

Chứng nhân được cảm nghiệm niềm vui đến với Thiên Chúa bằng con tim. Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh Linh, Avondale, Lousiana 5-6-7/4/2019

Posted by Minh Bui on Friday, April 12, 2019


🙏 CHỨNG NHÂN được cảm nghiệm niềm vui khi ca ngợi Chúa và khám phá ra Chúa Thánh Thần là Chìa Khoá Vạn Năng.

Chứng nhân được cảm nghiệm niềm vui khi ca ngợi Chúa và khám phá ra Chúa Thánh Thần là Chìa Khoá Vạn Năng. Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh Linh, Avondale, Lousiana 5-6-7/4/2019

Posted by Minh Bui on Friday, April 12, 2019