Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Chị Trần Thị Mau người ngoại đạo và những cảm nhận về tình yêu thương của Chúa và mẹ Maria -SCRC, CA 09-2010

Untitled Chị Trần Thị Mau là một người Khmer  là người ngoại đạo. Vào một chuyến đi du lịch thì được Cha FR-Bùi Công Minh rước và mời chị đến buổi tĩnh tâm Thánh Linh. Có lẽ ngày hôm đó, là ngày mà Chúa đã chọn, đễ thực hiện kế hoạch mà Chúa đã sắp sếp từ lâu dành cho chị. Trong buổi tĩnh tâm ngày hôm đó, Khi được nghe những bài hát nói về tình yêu thương của Chúa Giêsu và mẹ Maria thì cũng là khi chị cảm nhận được tình thương của Chúa, cảm nhận đựơc tình yêu cao vời của mẹ Maria chị đã khóc rất nhiều. Và rất cảm động khi nhận ra một điều là!!! dù chị là người ngoại đạo hay là một người chưa từng bao giờ được nhận biết Chúa… Nhưng Chúa vẫn yêu thương… Chúa vẫn âm thầm dõi bước theo những vui buồn của cuộc đời chị từ xưa cho tới bây giờ….